ISSN 1505-6058

NR 33 GRUDZIEŃ 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

PROF. TERESA LISZCZ POWOŁANA PRZEZ SEJM
NA SĘDZIEGO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Dr hab. Teresa Liszcz, nasz wykładowca i profesor w Katedrze Nauk Prawnych, została 8 grudnia powołana przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Pani Profesor współpracuje z WSZiA od października ub. roku prowadzi zajęcia (wykłady i seminaria) z zakresu prawa pracy. W 1999 roku gościła w Zamościu jako visiting profesor z wykładem otwartym "Prawa pracownicze w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej".

 


Teresa Liszcz (ur. 1945), dr hab. prof. UMCS w Lublinie i WSZiA w Zamościu; specjalność - prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Kierownik Zakładu Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji. 

Autorka ponad 150 publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym siedmiu książek. 

Poseł na Sejm RP X, l i III kadencji (w l kadencji - Przewodnicząca Komisji Ustawodawczej), Senator V kadencji (2001-2005) - Przewodnicząca Komisji Ustawodawstwa i Praworządności. W 1991 roku 
  Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP do Spraw Społecznych i Wsi;   
  w latach 1994-1997 doradca Prezesa NIK i członek Kolegium NIK; od 1998 
  roku do 2001 roku członek Krajowej Rady Sądownictwa. Wcześniej, w latach 
  1982-1998, była członkiem Komisji Reformy Prawa Pracy.

  (Źródło: UMCS)


 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.