ISSN 1505-6058

NR 33 GRUDZIEŃ 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

KONFERENCJA W MINISTERSTWIE

Redakcja NASZEGO FORUM została zaproszona przez prof. dr hab. Michała Seweryńskiego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na konferencję prasową w dniu 8 listopada br. na temat „Perspektywy rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w latach 2007-2013”. W konferencji oprócz ministra Seweryńskiego uczestniczyli również profesorowie: Stefan Jurga (sekretarz stanu) i Jan Wojtyła (szef Gabinetu Politycznego). Spotkanie prowadziła Ewa Kafarska, rzecznik prasowy MNiSW. 

Minister zapowiedział powstanie dwóch agencji zajmujących się organizacją konkursów badawczych oraz pozyskiwaniem środków na ten cel z UE. Również na poziomie regionów miałyby, wg strategii ministerstwa, powstawać konsorcja, które będą łączyły uczelnie czy instytucje badawcze z podmiotami gospodarczymi. Minister Seweryński zapowiedział szeroki udział młodej kadry dydaktyczno – naukowej w realizacji grantów badawczych. 

 

Od lewej: prof. Stefan Jurga, prof. Michał Seweryński, prof. Jan Wojtyła oraz rzecznik Ewa Kafarska  fot.: mb

– Wysoki poziom autonomii szkolnictwa wyższego powinien doprowadzić do autonomii badań naukowych. Co zdecydowanie poprawi racjonalność wydatkowania środków na ten cel – mówił minister. 

Prof. Stefan Jurga, podczas spotkania z dziennikarzami gazet akademickich, zapowiedział zwiększenie środków na trzeci stopień kształcenia w naszym kraju (po studiach I i II stopnia) czyli na studia doktoranckie. Elitarne studia doktoranckie mają zgromadzić szczególnie uzdolnionych studentów, w dużej mierze będą finansowane ze środków UE. Przy spadającej rekrutacji na studia wyższe podkreślał znaczenie konsolidacji szkolnictwa wyższego, zwłaszcza uczelni publicznych. Jako przykład tego partnerstwa podał pilotażowy program Uniwersytetu Wschodnio - Europejskiego. 

Ministerstwo zamierza kreować kierunki kształcenia poprzez system „zamawianych studiów” w dobrych uczelniach dla różnych dziedzin gospodarki, które wymagają wzmocnienia potencjału intelektualnego a z natury rzeczy są wąskospecjalistyczne i deficytowe. 

Wśród wielu pytań dziennikarzy, padło również i z naszej redakcji, o nie tak dawno nagłaśniane przez media, zapowiedzi czy plany dofinansowania z budżetu państwa studiów stacjonarnych w uczelniach niepublicznych. 

– Ministerstwo zakłada taką możliwość, ale póki co budżet jest w stanie zaspokoić finansowanie zadań obligatoryjnych – odpowiedział prof. Stefan Jurga. 

Podczas konferencji pojawił się również temat – uznawalności studiów distance learning. Stanowisko ministerstwa w tej sprawie jest takie, że 60 proc. zajęć powinna być prowadzona w trybie tradycyjnym a 40 np. poprzez internet. Zachwianie tych proporcji wyraźnie obniża jakość kształcenia. Bardzo rygorystycznie, organy kontrolne typu np. PAKA, sprawdzają i będą sprawdzać zasady prowadzenia DL. Studia e- learningowe mogą jedynie wspierać te tradycyjne. A przygotowywane obecnie przepisy z tym związane muszą być wkomponowane w cały system.

mb

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.