ISSN 1505-6058

NR 33 GRUDZIEŃ 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

JEDNYM ZDANIEM

Prof. Eugeniusz Dzis, nasz wykładowca i naukowiec uczestniczył w dniach 25 – 27 października br. W I Światowym Kongresie w Berlinie poświęconym problematyce cukrzycy, nadciśnienia tętniczego oraz gospodarki lipidowej. 

Swoje wystąpienie, przygotowane we współpracy z prof. Aleksandrą Tomaszewską (z Państwowego Uniwersytetu Medycznego we Lwowie) na temat „Disturbances of hemostasis in the metabolic syndrom”, prezentował na jednym z paneli dyskusyjnych podczas kongresu. Głównym organizatorem tego międzynarodowego spotkania był Metabolic Syndrom Institute (z oficjalną siedzibą we Francji) zrzeszający specjalistów z całego świata z zakresu m.in. diabetyki, kardiologii, genetyki i endokrynologii. 

Prorektor ds. rozwoju Bogdan Kawałko, 8 listopada w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego prezentował wyniki ekspertyzy na temat „Granica wschodnia jako czynnik ożywienia i rozwoju społeczno – ekonomicznego regionów przygranicznych. Synteza”. 

Opracowanie ma na celu pomoc w określeniu i zdefiniowaniu sposobów wykorzystania możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej, położonych przy granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Prorektor Bogdan Kawałko pracuje jako ekspert w zespole ds. strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Zespół został powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego. 

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów, studenci trzeciego semestru studiów stacjonarnych kierunku ekonomia: Tomasz Boguciński, Paweł Dec, Marzena Piątkowska uczestniczyli w dniach 1 – 3 grudnia 2006 roku w konferencji „Rynek kapitałowy – nowoczesne koncepcje inwestowania” zorganizowanej przez działające na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego Koło Naukowe Finansistów Euroeconomicus. Podczas konferencji, która odbyła się w Pobierowie pod Szczecinem nasi studenci wygłosili referat pt. „Badanie efektywności otwartych funduszy emerytalnych”. W przygotowaniu referatu studentom pomagał dr Mieczysław Kowerski. 

Akademickie Rekolekcje Adwentowe odbyły się w dniach 27 – 29 listopada br. W Kościele św. Katarzyny w Zamościu. Nauki głosił ks. dr Wiesław Oleszek. 

12 grudnia odbędzie się wigilijne spotkanie Klubu Myśli Społecznej działające przy naszej uczelni. Gościem uroczystości będzie J.E. ks. bp Wacław Depo, ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Wykład wygłosi prof. Bożydar Kaczmarek. Podczas spotkania nastąpi również otwarcie wystawy „Święte obrazki”. 

Prorektor Bogdan Kawałko został powołany przez prezydenta Zamościa do Komitetu Upamiętnienia zmarłego niedawno, wspaniałego poety, kompozytora i piosenkarza Marka Grechuty. W hołdzie dla poety na frontowej fasadzie kamienicy przy ul. Grodzkiej 7, w której mieszkał w latach młodości, zamieszczona zostanie tablica pamiątkowa zaprojektowana przez zamojskiego artystę plastyka. 

Grzegorz Wieczerniak, pełnomocnik rektora ds. Współpracy zagranicznej w dniach 5 – 8 listopada br. Wizytował w miejscach praktyk naszych studentów w Finlandii. Praktyki są realizowane za środki programu UE Leonardo da Vinci. Spotkanie z przedstawicielami uczelni z Joensuu - North Karelia University of Applied Sciences zaowocowało również podpisaniem porozumienia dwustronnego, które gwarantuje wymianę studentów i kadry dydaktycznej z kierunków ekonomia i fizjoterapia. 

W dniach 15 – 18 listopada w Berlinie odbyła się 20. konferencja BUSINET zatytułowana “Skills, Competencies and Employability”. Oprócz rozmów i spotkań dotyczących realizacji studiów w ramach programu Erasmus/Socrates w b.r. akademickim poruszano również problemy tworzenia systemów informacji biznesowej w ramach Kursów Intensywnych, nowego programu unijnego dotyczącego edukacji przez całe życie oraz współpracy uczelni w zakresie informatyki. Naszą uczelnię na konferencji reprezentował Grzegorz Wieczerniak, pełnomocnik rektora ds. Współpracy zagranicznej.

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.