ISSN 1505-6058

NR 33 GRUDZIEŃ 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Konkurs dla gazet szkolnych

CO w SZKOLE PISZCZY?

Już po raz czwarty Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu organizuje konkurs dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pod tytułem „Co w szkole piszczy?” na najlepszą gazetę szkolną województwa lubelskiego. 

W poprzednich edycjach ok. 20 gazet z całego regionu rywalizowało w konkursie o nagrodę główną – aparat cyfrowy. Jury konkursowe, złożone z przedstawicieli profesjonalnych gazet regionalnych, ocenia jakość i poprawność pisania, zakres merytoryczny oraz oprawę graficzną zgłoszonych prac. We wcześniejszych edycjach czołowe miejsca zajmowały gazety redagowane w zamojskich szkołach – I i II LO. Kto wygra tym razem? 

W chwili, gdy kończyliśmy gazetę upłynął termin zgłoszeń do konkursu. W tegorocznej edycji będzie rywalizowało ok. 30 gazet. 

Do 28 grudnia redakcje szkolne mają obowiązek przysłać na adres uczelni prace konkursowe. Jury konkursowe na werdykt ma czas do 24 stycznia. Finał konkursu zaplanowano na pierwszą połowę lutego. 

Dla osób zainteresowanych uczelnia planuje zorganizować warsztaty dziennikarskie z udziałem dziennikarzy gazet regionalnych i ogólnopolskich.

Dodatkowe informacje i zapisy na warsztaty uczelnia przyjmuje na adres mailowy mbzowka@wszia.edu.pl

mb

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.