ISSN 1505-6058

NR 33 GRUDZIEŃ 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Kursy przygotowawcze 

AKADEMIA MATURZYSTY

W chwili gdy gazeta była przygotowana do druku, ruszyły kursy przygotowawcze w ramach Akademii Maturzysty z języka angielskiego, matematyki i WOS. O uruchomieniu pozostałych zadecyduje liczba chętnych 

Uczelnia w swojej ofercie gwarantuje wysoką jakość przygotowania przez kadrę specjalistów, stały monitoring postępów w nauce, bezpłatny dostęp do internetu oraz przyjęcie na studia bez opłaty wpisowej. Zaplanowano kursy z przedmiotów: język polski, matematyka, historia, biologia, WOS, języki angielski i niemiecki. Grupy maksymalnie będą liczyć do 10 osób. Cena za godzinę zajęć, jest najniższa w mieście i wynosi 8 zł. Każdy kurs obejmuje 100 godzin przygotowania. Maturzystom, w ramach kursów przygotowawczych, uczelnia proponuje również bezpłatne warsztaty „Jak sobie radzić ze stresem?”, zwłaszcza tym przedegzaminacyjnym. 

Potencjalni kursanci mogą zarejestrować się pod numerem telefonu (084) 677 67 22 (30) a także przez stronę internetową uczelni http://www.wszia.edu.pl/
akademia_maturzysty
. Nabór zakończył się 26 listopada. 

mb

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.