ISSN 1505-6058

NR 33 GRUDZIEŃ 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Rozmowa z kanclerzem Wyższej Szkoły Zarządzania
i Administracji w Zamościu dr Bogusławem Klimczukiem

10 LAT DLA MIASTA I REGIONU

- Po raz 10 w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu zabrzmiał Gaudeamus...

- To ważna data w życiu naszej uczelni. Ze śmiałego, przez wielu uznawanego na szalony, pomysłu uruchomienia w Zamościu niepublicznej szkoły wyższej ukształtowała się uczelnia silna merytorycznie i znakomicie wyposażona technicznie, w pewnym sensie kontynuatorka tradycji Akademii Zamojskiej. Dzięki zaangażowaniu i solidnej pracy naszej kadry możemy dzisiaj świętować jubileuszową inaugurację. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu chciałbym serdecznie podziękować. W tym miejscu chciałbym wspomnieć ogromny wkład w rozwój uczelni ŚP. Janusza Różyckiego, pierwszego kanclerza WSZiA, który przez 9 lat zarządzał, tworzył i rozwijał zarówno bazę materialną jak i znakomite, koleżeńskie stosunki między pracownikami. Niestety przed rokiem pożegnaliśmy go na zawsze…. 

- Co czeka uczelnię w roku jubileuszowej inauguracji i w latach przyszłych?

- Szkolnictwo wyższe w Polsce wchodzi w bardzo trudny okres. W bieżącym roku w woj. lubelskim liczba maturzystów obniżyła się o 12 proc. W latach kolejnych spadek będzie jeszcze większy. Oznacza to, że na studia trafiać będzie coraz mniej młodzieży. Dla uczelni niepublicznych i publicznych nadchodzą trudne czasy silnej konkurencji. Na szczęście pozycja Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu na mapie edukacyjnej Lubelszczyzny jest silna. W tym roku zdecydowało się u nas studiować ponad 1000 kandydatów czyli tyle samo, co przed rokiem. Oznacza to, że młodzież ufa zarówno poziomowi naszego kształcenia jak i jakości obsługi. Potwierdzeniem tego jest pozycja uczelni w rankingach ogólnopolskich, gdzie jesteśmy liderem wśród uczelni niepublicznych. Ostatnio zdobyliśmy jeszcze jedno, bardzo ważne dla nas wyróżnienie. Jest to certyfikat „Uczelnia przyjazna studentom”. Przyznaje go Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej , więc chyba nie trzeba lepszej rekomendacji…

- Uczelnia dalej inwestuje…

- Uczelnia zakupiła w 2006 roku od Zamojskiego Szpitala Niepublicznego nowe obiekty i tworzy w nich Akademicką Klinikę Rehabilitacji. Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować władzom miasta Zamościa, w szczególności Panu Prezydentowi Marcinowi Zamoyskiemu za przyjęcie naszej oferty inwestycyjnej. W tej chwili trwają tam bardzo intensywne prace remontowe i mam nadzieję, że Klinika zacznie działać w marcu przyszłego roku. Pracownie i laboratoria fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii i masażu będą służyły studentom jako miejsce praktyk, ale Centrum będzie świadczyło również usługi medyczne dla pacjentów z całej Lubelszczyzny. Jako jedyni w woj. lubelskim wdrożyliśmy elektroniczną legitymację studencką (w formie karty magnetycznej!!!), całość komunikacji telefonicznej realizujemy poprzez łącza internetowe, dzięki czemu możemy obniżyć bieżące koszty funkcjonowania uczelni. Podłączamy łączem światłowodowym obiekty szkoły do szybkiej sieci internetowej Pioneer.

- Uczelnia kształci obecnie na siedmiu kierunkach I i II stopnia. Czy coś nowego pojawi się w najbliższym czasie?

- w tym roku uruchomiliśmy nowy kierunek: zdrowie publiczne, a w  przygotowaniu jest kilka kolejnych. W tym roku po raz pierwszy wśród absolwentów uczelni są magistrowie fizjoterapii oraz licencjaci z kierunku pedagogika. Uruchamiamy także kolejne edycje studiów podyplomowych i kursy w ramach programu EQUAL. Nasza współpraca z partnerami zagranicznymi w Belgii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Finlandii owocuje wymianą studencką finansowaną w ramach Programu Erasmus/Sokrates i Leonardo da Vinci. Coraz więcej studentów szkoły może studiować dzięki nam zagranicą. 

- To dobra prognoza na kolejne 10 lat... 

- Wszyscy w szkole, pracownicy, władze i założyciele pracujemy nad rozwojem uczelni dla dobra braci studenckiej i miasta Zamościa. Chcemy wesprzeć sukcesy inwestycyjne miasta i regionu projektami naukowymi i rozwojowymi. Szkoła i region zamojski nawzajem uzupełniają się swoimi działaniami. Przyszłość jest jednak jak zawsze nieznana. Otoczenie jest bardzo burzliwe. Nie wszystkie projekty i plany się spełniają, choćby słynna, niezrealizowana fuzja… Dziękując wszystkim przyjaciołom i dobroczyńcom uczelni za poprzednie 10 lat proszę o wsparcie na kolejne 10, 20….

- Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała Małgorzata Bzówka

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.