ISSN 1505-6058

NR 33 GRUDZIEŃ 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Jubileusz uczelni

10. GAUDEAMUS

Uroczysty Gaudeamus zabrzmiał w murach naszej uczelni już po raz dziesiąty. 19 października br. społeczność akademicka wraz ze studentami zainaugurowała rok akademicki 2006/2007. 

Tradycyjnie uroczystości rozpoczęła Msza Św. W Katedrze Zamojskiej koncelebrowana przez JE. Ks. Biskupa, prof. dr hab. Jana Śrutwę. Podczas Mszy studenci złożyli dary ołtarza, kwiaty oraz ornat z wizerunkiem Matki Boskiej Odwachowskiej. 

Następnie wszyscy zgromadzeni wraz z władzami uczelni udali się do Collegium Novum. Tam odbyło się ślubowanie oraz immatrykulacja studentów I roku. W roku bieżącym studia w naszej uczelni rozpoczęło ponad tysiąc osób. Jest także 20 - osobowa grupa studentów z Ukrainy oraz jeden student z Kenii. 

Podczas inauguracji nie zabrakło nagród i wyróżnień dla studentów i absolwentów. Najlepsi studenci pierwszego roku otrzymali listy gratulacyjne i stypendia w ramach Systemu Bezpłatnych Miejsc. Studenci drugiego i trzeciego roku otrzymali stypendia naukowe z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości z Łodzi oraz stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za pracę na rzecz uczelni nagrody finansowe otrzymali również starostowie poszczególnych lat. Najliczniejsze grono wśród nagrodzonych stanowili absolwenci. Aż 43 osoby za dobre wyniki w nauce otrzymały błękitne dyplomy z wyróżnieniem. Kolejna dziesięcioosobowa grupa najlepszych absolwentów nagrodzona została miniaturą berła rektorskiego za najlepsze prace dyplomowe. 

Przyjaciele uczelni otrzymali medale Schoale Amicis. W gronie wyróżnionych znaleźli się: prof. Iso Wagner, rektor Fachhochschule w Schwäbisch Hall – uczelni partnerskiej; Marcin Zamoyski, prezydent Zamościa; dr Krzysztof Kuszewski, zasłużony dla naszej uczelni wykładowca akademicki oraz Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku. W imieniu uniwersytetu medal odebrała Zofia Piłat, kierownik placówki. 

Prorektor uczelni Bogdan Kawałko otrzymał z rąk prezydenta Zamościa Marcina Zamoyskiego odznakę honorową – „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, będącą najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Wykład inauguracyjny, symbolicznie pierwszy w tym roku, wygłosił wybitny naukowiec, chirurg – onkolog, dyrektor Centrum Onkologii w Warszawie - prof. dr hab. n. med. Marek Nowacki, na temat “Medycyna oparta na dowodach naukowych”.

Opr. Joanna Giruć

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.