ISSN 1505-6058

NR 32 PAŹDZIERNIK 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Klub Uczelniany AZS 

ZAPISY DO SEKCJI

Uwaga członkowie sekcji sportowych KU AZS WSZiA, drodzy studenci, koleżanki i koledzy! Rozpoczął się kolejny rok akademicki w naszej uczelni. Tym samym rozpoczyna się kolejny rok działalności naszego klubu. Zapraszamy do włączenia się wszystkich zainteresowanych w życie sportowe uczelni. 

Trwają zapisy i nabór do sekcji sportowych. Szczegółowych informacji udzielają kierownicy sekcji. Stosowne ogłoszenia już znajdują się lub wkrótce znajdą się na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej AZS.

I tak np. sekcja piłki nożnej halowej prowadzona przez Wojciecha Uchymiaka, będzie miała zajęcia w poniedziałki godz. 18-19.30 w hali ZSP nr 5 Szczebrzeska 102. 

Sekcja piłki siatkowej, prowadzący Antoni Turzyniecki, zajęcia w poniedziałki 16.30-18.00 w tej samej hali. Prowadzona przez Jarosława Walczaka sekcja taekwon-do: grupa początkująca czwartki 16-17.30, grupa zaawansowana - poniedziałki 17.00-18.30. Zajęcia tej sekcji odbywają się w Szkole Podstawowej nr 10 w Zamościu. 

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu został założony 4 kwietnia 2000 roku. A 31 marca 2005 r. został przyjęty do Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego w Lublinie.

Powołanie KU AZS jest jednym z bardzo ważnych elementów środowiska akademickiego, wzbogacającego możliwości samorealizacji, wykorzystania zdolności i talentów oraz zainteresowań sportowych przez studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji. Klub jest także otwarty na współpracę z młodzieżą spoza uczelni oraz innymi klubami, instytucjami, organizacjami sportowymi działającymi zarówno w Zamościu, jak i całym regionie. 

jw

Sekcje i kierownicy sekcji:

Piłki nożnej - Łukasz Paluch - monauch@op.pl 
Siatkówki - Antoni Turzyniecki - turzyniecki.a@wp.pl 
Taekwon-do - Jarosław Walczak - jwalczak@wszia.edu.pl 
Strzelecka - Andrzej Pakuła - apakula@wszia.edu.pl 
Karate tradycyjnego - Jakub Dąbek - jakubdabek@poczta.onet.pl 
Tenisa ziemnego - Jakub Dąbek - jakubdabek@poczta.onet.pl 

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.