ISSN 1505-6058

NR 32 PAŹDZIERNIK 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Stypendia w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu

STUDIA BEZPŁATNE

Rozmowa z dr. Bogusławem Klimczukiem, kanclerzem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. 

- Czy można w uczelni niepublicznej studiować bezpłatnie? 
- Oczywiście, że można. Wprawdzie nie jest to powszechne, ale możliwe. W regionie lubelskim tylko nasza uczelnia daje takie możliwości, żeby już od pierwszego semestru nie płacić za studia. Od października, w ramach Systemu Bezpłatnych Miejsc, w naszej uczelni bezpłatnie studiuje dwukrotnie więcej studentów niż w ub. latach. A od roku akademickiego 2007/2008 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje dofinansowywać studia stacjonarne również w uczelniach niepublicznych, co daje jeszcze więcej możliwości. 

- Kto mógł zakwalifikować się do systemu bezpłatnych miejsc? 
- Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, który złożył dokumenty do 12 sierpnia, uzyskał ze świadectwa dojrzałości 250 punktów przy nowej maturze lub 20 punktów przy starej i pozytywnie napisał test kwalifikacyjny. Test służył do weryfikacji wiedzy kandydatów na studia. 

- Czy system gwarantuje studiowanie bezpłatnie przez cały okres studiów? 
- W ramach Systemu Bezpłatnych Miejsc student otrzymuje stypendium na jeden semestr w wysokości 50 lub 100 proc. czesnego. A po pierwszej sesji, jeśli w dalszym ciągu uczy się dobrze, zdobywa kolejne stypendium za wyniki w nauce. 

- Czy uczelnia pomaga również studentom, którzy mają bardzo trudną sytuację materialną?
- System stypendialny naszej uczelni, wspomagany środkami z budżetu państwa, umożliwia podjęcie studiów, również studentowi, którego nie stać zapłacić czesnego. Nasi studenci, niezależnie czy studiują stacjonarnie czy niestacjonarnie, mogą ubiegać się o stypendia socjalne. Otrzymują również dopłaty związane z mieszkaniem w bursie czy akademiku. 

Przez dwa ostatnie lata, najlepsi studenci naszej uczelni, 5 osób, otrzymywało stypendia Ministra Edukacji za szczególne osiągnięcia w nauce. I nie były to małe pieniądze, bo 1300 zł miesięcznie. Studenci kierunków ekonomicznych, oprócz stypendiów pochodzących z budżetu państwa, otrzymują stypendia za wyniki w nauce, finansowane przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi. W ubiegłym roku akademickim ponad połowa naszych studentów otrzymywała stypendia za wyniki w nauce i socjalne. W tym roku na fundusz stypendialny uczelnia otrzymała ok. 1 mln 800 tys. zł. 

- Dziękuję za rozmowę. 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.