ISSN 1505-6058

NR 32 PAŹDZIERNIK 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Wyróżnieni Medalem

SCHOLAE AMICIS

1999

 1. Ojciec Święty Jan Paweł II

 2. Marek Ciastoch

 3. Marek Grzelaczyk

 4. Prof. dr hab. Stefan Pastuszka 

 5. Prof. dr hab. Tadeusz Pomianek 

 6. Mgr inż. Urszula Pomianek

 7. Dr Edward Przychodaj prof. WSZiA 

 8. Ks. Bp prof. dr hab. Jan Śrutwa 

 9. Dr Stanisław Wieczorek, prof. WSZiA

2000 

 1. Prof. dr hab. Kazimierz Goebel 

 2. Prof. dr hab. Marian Harasimiuk

 3. Ks. bp. dr Mariusz Leszczyński 

2001 

 1. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 

2002 

 1. Prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska 

 2. Prof. dr hab. Jerzy Dietl 

 3. Prof. dr hab. Jan Sulmicki 

 4. Prof. dr hab. Krzysztof Stępnik 

 5. Prof. dr hab. Stanisław Paszczyński 

 6. Herman Josef Pelgrim 

 7. Dr Olgierd Łunarski 

2003 

 1. Prof. dr hab. Ryszard Orłowski 

 2. Lek. med. Andrzej Mielcarek 

2004 

 1. Prof. dr hab. Andrzej Zoll

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.