ISSN 1505-6058

NR 32 PAŹDZIERNIK 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Katedra Pedagogiki

PRZESZŁOŚĆ ODLEGŁA I BLISKA

Jubileusze są okazją do kompleksowego spojrzenia na działalność uczelni, refleksji nad jej genezą, przebytą drogą, procesem kształtowania profilu naukowego, dydaktycznego i wychowawczego.

Szkoła wyższa, zarówno w przeszłości, a szczególnie w czasach współczesnych ma do spełnienia coraz trudniejsze zadania kształcenia dla przyszłości, dla czasów, które nadchodzą. Edukacja ma przygotować młode pokolenie do kreowania zmian; dialogu społecznego i komunikacji międzykulturowej.

Wstępna refleksja nad rolą Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu skłania także do poszukiwania analogii i porównań z przeszłością akademicką „miasta arkad odrodzenia”.

Miasto Zamość pod koniec XVI wieku było nowoczesnym ośrodkiem uniwersyteckim. Budowa nowej rezydencji, napływ wielu narodowości, rozwój gospodarczy, handel, wielowyznaniowy charakter miasta, którego symbolem były powstające świątynie - to procesy zachodzące równolegle w czasie z kształtowaniem nowoczesnej szkoły wyższej. 

Rozwijające się na mapie Rzeczypospolitej miasto idealne wyróżniało się posiadaniem uniwersytetu. Akademia Zamojska w myśl planów fundatora Jana Zamoyskiego miała przygotować młodzież do działalności publicznej. Jej absolwent to przyszły senator, „człowiek uczony, szlachetnie myślący, Rzeczypospolitej sługa”, aktywnie uczestniczący w kształtowaniu i doskonaleniu demokracji szlacheckiej, znający prawa i obowiązki obywatelskie.

Kanclerz stworzył nowoczesną jak na ówczesne warunki koncepcję szkoły wyższej. Jej wyrazem było kompleksowe rozwiązanie organizacyjne: akademia, biblioteka, wydawnictwo, bursa. Stworzył w mieście miasteczko uniwersyteckie. Po 190 latach, w 1784 r. władze austriackie Akademię Zamojską zlikwidowały.

W historii miasta Zamościa, po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. były próby utworzenia uniwersytetu. Ponawiano je wielokrotnie. W roku akademickim 1960/61 utworzono nieoficjalną filię UMCS, a w roku 1979/80 Punkt Konsultacyjny AR w Lublinie. Powołane instytucje naukowe spełniały istotną rolę w zaocznym kształceniu na poziomie wyższym. Nie były jednak uczelniami samodzielnymi.

Odległa przeszłość akademicka miasta stała się rzeczywistością 
w roku 1997. W grudniu powstała w Zamościu - Wyższa Szkoła Zarządzana i Administracji, jedna z pierwszych w Polsce uczelni niepaństwowych. 

Pierwsza po przeszło 200 latach szkoła wyższa w Zamościu inaugurując 10. rok działalności tworzy nową jakość w kształceniu studentów. Uczelnia nowoczesna, wyróżniająca się profesjonalnym zarządzaniem i modelem organizacyjno-programowym - wyróżnia się w pejzażu szkół wyższych Zamościa. Wkomponowana w historyczną sferę życia umysłowego miasta, między katedrą a monumentalnym gmachem b. Akademii, z siedzibą władz uczelni w barokowym gmachu usytuowanym w kompleksie zabytkowym dawnego miasteczka uniwersyteckiego, jest wizytówką współczesnego Zamościa, w dziedzinie edukacji akademickiej.

Uczelnia realizuje zasadę jedności dydaktyki z badaniami naukowymi, z realizacją projektów edukacyjnych i szeroką ofertą studiów podyplomowych. Jej aktywność naukową potwierdzają wydawnictwa, wartościowe pod względem merytorycznym, o różnorodnym profilu i nowoczesnym edytorstwie.

Wyrazem aktywności naukowej są sesje, konferencje, sympozja, seminaria z udziałem często wybitnych specjalistów z uczelni polskich i europejskich. Wymiana myśli, poglądów, opinii ma miejsce w funkcjonującym Klubie Myśli Społecznej.

Otwarcie uczelni na trendy edukacyjne w krajach Unii Europejskiej realizowane jest w programie kształcenia studentów i wymianie młodzieży z uczelniami europejskimi. W tej dziedzinie wyróżnia się wartościowa działalność edukacyjna Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej.

WSZiA w Zamościu nawiązuje do przeszłości, łączy jej ideały ze współczesnością, kształtując nową tradycję akademicką dla przyszłych pokoleń.

Dr Bogdan Szyszka

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.