ISSN 1505-6058

NR 32 PAŹDZIERNIK 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Zdaniem specjalisty

PRZEDE WSZYSTKIM DLA STUDENTÓW

Akademickie Centrum Rehabilitacji jest tworzone przed wszystkim na potrzeby studentów kierunków fizjoterapia i zdrowie publiczne. Z punktu widzenia uczelni poprawimy, dzięki działalności centrum, dostępność do ćwiczeń i innych zajęć praktycznych z pacjentami.

Znacząca część zajęć z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii będzie odbywała się w Centrum. W warunkach na poziomie europejskim, studenci pod okiem specjalistów rehabilitacji będą odbywali praktyki zawodowe. Ponadto w oparciu o tę nowoczesną bazę rehabilitacji będą realizowane badania naukowe, będą powstawały prace magisterskie, a w przyszłości doktorskie. 

Prof. dr hab. n. med. 
Krzysztof Marczewski, 
dziekan Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki

 

 

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.