ISSN 1505-6058

NR 32 PAŹDZIERNIK 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Pedagogika na topie

POZYTYWNE DYLEMATY PEDAGOGA

Krzysztof Monastyrski jest nie tylko w gronie pierwszych absolwentów kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji. Jest również jednym z tych absolwentów, którzy zdali na studia uzupełniające magisterskie w Uniwersytecie Jagielońskim. 

- Zdawałem na dwie uczelnie, na UJ i UMCS. O tym, gdzie faktycznie podejmę studia zadecydują pieniądze. Jest to pozytywny dylemat, ale wybór trudny – rozważa Krzysztof. 

Jego zdaniem, studia licencjackie w WSZiA świetnie go przygotowały do kontynuowania nauki w innych uczelniach. Bez problemu poradził sobie z rozmową kwalifikacyjną w UJ i testem na UMCS. Pracę licencjacką na temat „Przynależność subkulturowa młodzieży w odbiorze najbliższego otoczenia społecznego - rodziny i szkoły” pisał pod okiem dr Beaty Nowak. Praca i egzamin dyplomowy zostały ocenione na piątkę. 

- W części badawczej pracy szukałem odpowiedzi na pytanie - dlaczego młodzież czuje potrzebę przynależności do grup subkulturowych i czy ich postawa jest akceptowana przez rodziców i nauczycieli - tłumaczy Krzysztof Monastyrski. W jego najbliższym środowisku, a badał subkultury punków, metalowców i hiphopowców, te grupy młodzieżowe są w pełni akceptowane. Młodzi ludzie, przynależnością do nich, akcentują swoją oryginalność. Chcą się przez to pozytywnie wyróżniać. 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu była jego pierwszą szkołą wyboru. Wśród kierunków, które chciał studiować była pedagogika, psychologia lub socjologia. 

- Odnalazłem się w pedagogice. Jestem humanistą z przekonania. To, w czym się dobrze czuję to profilaktyka społeczna i psychologia. To były moje ulubione przedmioty na studiach - opowiada przyszły pedagog. Jak zdecydowana większość kolegów z jego roku, angażował się w różne formy działalności studenckiej, w organizację imprez i pracę koła naukowego (sekcja wolontariacka). Krzysztof jest wolontariuszem w Domu Pomocy w Majdanie Wielkim. O pracy tam, która często polega przede wszystkim na rozmowach z chorymi, mówi, że uczy ona kontaktu z człowiekiem i ogromnej cierpliwości dla ludzkiego nieszczęścia. Jest to nieocenione doświadczenie, które na pewno przyda mu się w przyszłej pracy zawodowej. 

Wśród tegorocznych absolwentów WSZiA (prawie 700 obroniło prace dyplomowe), ponad 160 to absolwenci kierunku pedagogika. Szacuje się, że około 70 proc. podjęło naukę na studiach uzupełniających magisterskich w Krakowie, Warszawie, Lublinie i Rzeszowie. 

mb

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.