ISSN 1505-6058

NR 32 PAŹDZIERNIK 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Klub Uczelniany AZS 

POTRZEBNA KREW 

Uwaga członkowie klubu Honorowych Dawców Krwi przy KU AZS WSZiA w Zamościu oraz wszyscy zainteresowani ! 

Zapraszamy członków naszego klubu HDK oraz wszystkich chętnych do oddania krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, mieszczącym się w Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Krew oddawać można od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 13:30. Pamiętajmy o tym, że nasz dar - bezcenna krew - może uratować komuś zdrowie, a nawet życie.

jw

 

 

 

 

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.