ISSN 1505-6058

NR 32 PAŹDZIERNIK 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Obrony prac

PIERWSZY MAGISTER FIZJOTERAPII

Po raz pierwszy w historii uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, 1 lipca odbyły się obrony prac magisterskich na kierunku fizjoterapia. Iwona Ćwiek z Nałęczowa jest pierwszym magistrem tego kierunku w zamojskiej uczelni. Promotorem jej pracy dyplomowej był prof. Jerzy Grossman, znakomity specjalista z fizjoterapii, uznany autorytet z tej dziedziny w Polsce i w Europie. 

FIZJOTERAPIA 
- Studia magisterskie dla mnie miały wyraźnie charakter uzupełnienia wykształcenia. Od 20 lat pracuję jako fizjoterapeuta w ośrodku uzdrowiskowym w Nałęczowie. Ze strony teoretycznej dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy, uczelnia dobrze przygotuje pod tym względem - twierdzi Iwona Ćwiek, pierwszy magister w historii uczelni, niewykluczone również, że pierwszy magister zamojskiej uczelni w historii miasta. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu wypromowała już ok. 7 tys. absolwentów (wraz ze studiami podyplomowymi), ale uzyskiwali oni tutaj tytuł licencjata, a kończyli studia tytułem magistra pod szyldem innych uczelni, np. UMCS czy KUL. 

Za egzamin i pracę dyplomową o tytule „Ocena rozwoju fizycznego dzieci z wrodzonymi wadami serca” Iwona Ćwiek otrzymała piątkę i dzięki wysokiej średniej z całego okresu studiów ukończy studia dyplomem z wyróżnieniem. W Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu obroniło pracę magisterską na kierunku fizjoterapia 65 osób.

PEDAGOGIKA 
Wśród tegorocznych absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu pojawili się również po raz pierwszy pedagodzy. Do obrony prac licencjackich przystąpiło ponad 160 osób. 

Pierwsze obrony odbyły się już w połowie czerwca. Pracę o tytule „Efektywność oddziaływań wychowawczych kuratorów sądowych ds. nieletnich” obroniła Monika Pałczyńska z Zamościa. Promotorem jej pracy, która również została oceniona na pięć, była dr Beata Nowak. 

Monika, podobnie jak jej koleżanka z fizjoterapii, otrzyma dyplom z wyróżnieniem. W trakcie studiów wielokrotnie otrzymywała stypendia za wyniki w nauce, a na ostatnim roku znalazła się w gronie stypendystów Ministra Edukacji. Na studia magisterskie Monika wybiera się do Lublina. 

mb

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.