ISSN 1505-6058

NR 32 PAŹDZIERNIK 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Studia podyplomowe w WSZiA 

NOWE KWALIFIKACJE

Do 15 października trwa nabór w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu na studia podyplomowe. Uczelnia w swojej ofercie proponuje 20 kierunków. Największym jak do tej pory zainteresowaniem cieszą się pedagogiki: opiekuńczo-wychowawcza i przedszkolna. O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń. 

Nowym kierunkiem jest wiedza o społeczeństwie, który ma umożliwić zdobycie kwalifikacji i pozyskanie nowych umiejętności zawodowych przez nauczycieli uczących tego przedmiotu. Studia kierowane są również do osób, które w przyszłości pragną poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć nowe uprawnienia do nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Studia trwają trzy semestry (studia kwalifikacyjne w trybie niestacjonarnym). Program obejmuje 365 godzin zajęć dydaktycznych. 

- Kierunek wiedza o społeczeństwie jest kierunkiem interdyscyplinarnym. Obejmuje zagadnienia m.in. z socjologii, psychologii, polityki, konstytucjonalizmu. Daje absolwentowi kierunku bardzo szerokie spojrzenie na społeczno-polityczną sytuację kraju i Europy. Wiedza zdobyta podczas studiów, na pewno znacznie ułatwi interpretację zachodzących zjawisk w życiu społeczno-politycznym i kulturowym, pomoże lepiej zrozumieć przeobrażenia zachodzące w kulturze, w społeczeństwach czy wręcz w mentalności ludzkiej – twierdzi dr Bogdan Szyszka, kierownik studiów wiedza o społeczeństwie, wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. 

Dodatkowe informacje na temat studiów podyplomowych można uzyskać na stronie internetowej uczelni www.wszia.edu.pl, pod nr telefonów (084) 677 67 18 oraz w siedzibie uczelni Collegium Maius przy ul. Akademickiej 4. 

mb

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.