ISSN 1505-6058

NR 32 PAŹDZIERNIK 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Klub Uczelniany AZS

NAJLEPSI SPORTOWCY

Katarzyna Biesiekierska, Agnieszka Koszuk, Łukasz Jakubczak, Marek Turski, Paweł Harasiuk, Radosław Żuławski, Marcin Baniel, Tomasz Jędruszczak, Andrzej Podolak to równocześnie tegoroczni absolwenci Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz najlepsi i najbardziej aktywni sportowcy ostatnich trzech lat. 18 lipca władze uczelni i KU AZS wręczyły im pamiątkowe dyplomy. 

Prezes klubu, prorektor ds. rozwoju uczelni Bogdan Kawałko serdecznie podziękował sportowcom za aktywny udział w życiu sportowym uczelni. Podkreślił, że bez ich pracy i zaangażowania klub nie osiągnąłby tak wiele w tak krótkim czasie. W spotkaniu podsumowującym dotychczasową działalność obecni byli również opiekunowie sekcji - prodziekan Andrzej Pakuła, Antoni Turzyniecki (wiceprezes KU AZS) oraz Jarosław Walczak (wiceprezes KU AZS). 

Od marca ub. roku Klub Uczelniany AZS Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu działa w Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego w Lublinie. W klubie, liczącym ok. 150 członków, powstało kilka prężnie działających sekcji – taekwon-do, karate tradycyjnego, piłki nożnej i siatkowej, strzelecka, sportów siłowych i kolarstwa górskiego. Każda z nich ma na swoim koncie pierwsze sukcesy drużynowe i indywidualne. Sportowcy angażują się chętnie w organizację imprez uczelnianych i studenckich typu Dni Otwarte czy Wiosna Studencka. W ubiegłym roku akademickim Klub Uczelniany AZS zorganizował na terenie uczelni akcję oddawania krwi pod hasłem „Poranek z wampirem.” 

mb 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.