ISSN 1505-6058

NR 32 PAŹDZIERNIK 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Katedra Fizjoterapii

AKADEMICKA KLINIKA REHABILITACJI 

Rozmowa z dr. n. med. Rafałem Sapułą, dyrektorem nowo powstałej Akademickiej Kliniki Rehabilitacji przy Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. 

- Uczelnia kupiła od Zamojskiego Szpitala Niepublicznego w Zamościu parter jednego z budynków przy ul. Peowiaków i w tej chwili trwa remont tego obiektu na potrzeby Akademickiej Kliniki Rehabilitacji. Skąd pomysł na uruchomienie tego typu placówki?
 

- Klinika będzie przede wszystkim służyła studentom kierunku fizjoterapia oraz zdrowia publicznego, który uruchamiamy od października. Tutaj odbywać się będą zajęcia laboratoryjne i praktyki zawodowe. Ponadto w najbliższym czasie będziemy starali się o podpisanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługi z zakresu rehabilitacji, co poprawi na terenie naszego miasta, dostępność do tego typu leczenia.

- Jakie laboratoria są przewidziane w Klinice?

- Oprócz sal dydaktycznych planujemy uruchomić pracownie kinezyterapii, fizykoterapii, w tym hydroterapii oraz masażu. Będą one wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, tak, aby kształcić studentów i leczyć pacjentów na najwyższym poziomie. 

- Skąd Pana zdaniem, od lat tak duże zainteresowanie młodzieży studiami na kierunku fizjoterapia? 

- Starzenie się społeczeństwa, coraz wyższa skuteczność w ratowaniu i przedłużaniu życia oraz postęp cywilizacyjny i związane z tym choroby układu nerwowego, układu krążenia, narządu ruchu - powodują, że zapotrzebowanie na specjalistyczne leczenie rehabilitacyjne z roku na rok stale rośnie. Myślę, że te tendencje zauważają młodzi ludzie, wybierając ten, a nie inny kierunek studiów. Bardzo ważnym „magnesem” dla przyszłych studentów fizjoterapii w WSZiA jest możliwość zdobywania wiedzy od profesorów – uznanych autorytetów polskiej i światowej rehabilitacji. Ponadto WSZiA w Zamościu, jako jedna z czterech tego typu szkół w Polsce należy do ENPHE, organizacji zrzeszającej uczelnie kształcące na kierunku fizjoterapia, co świadczy o realizacji najwyższych dydaktycznych standardów europejskich. Uczestnictwo w tej organizacji umożliwia również wymianę studentów i nauczycieli akademickich pomiędzy zrzeszonymi uczelniami. Na ostatnim wiosennym spotkaniu organizacji, jakie miało miejsce w Istambule, mieliśmy okazję nawiązać współpracę z kilkoma nowymi partnerami zagranicznymi. Ponadto w przyszłym roku akademickim planujemy uruchomić moduł anglojęzyczny na fizjoterapii, co zwiększy konkurencyjność naszych absolwentów na rynkach pracy w Unii Europejskiej.

- Bardzo dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała Małgorzata Bzówka

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.