ISSN 1505-6058

NR 32 PAŹDZIERNIK 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

JEDNYM ZDANIEM

Nasza uczelnia została laureatem nagrody Środowiska Studenckiego w przeprowadzonej przez Parlament Studentów RP i Gazetę Studencką III edycji konkursu „Uczelnia Przyjazna Studentom”. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 13 października o godz. 20.00 w Warszawskim klubie PALLADIUM. 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał naszym studentom 4 stypendia za wyniki w nauce. W gronie wyróżnionych znalazły się: Sylwia Dziuba (pedagogika), Ewelina Głowacz (pedagogika), Barbara Kolbus (ekonomia) i Katarzyna Zieleniucha (ekonomia). Stypendium wynosi 1300 zł i po raz pierwszy otrzymały je również studentki z ekonomii. 

10 października w Collegium Novum odbyło się spotkanie zorganizowane przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, z udziałem regionalistów i uczniów: Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim i Zespołu Szkół nr 2 im. dr Zygmunta Klukowskiego w Szczebrzeszynie. Wystawa Regionaliści poświęcona lekarzom - Zygmuntowi Klukowskiemu i Januszowi Wincentemu Peterowi będzie możliwa do obejrzenia w Galerii Akademickiej do grudnia br. 

20-21 października odbędzie się IV Konferencja Naukowa Katedry Fizjoterapii pod hasłem „Rehabilitacja neurologiczna i geriatria”. Zapowiedzieli w niej udział wybitni specjaliści fizjoterapii, oprócz naszych wykładowców, profesorowie Marcin Kamiński i Grzegorz Opala. Przewodniczącym komitetu naukowego konferencji jest profesor Andrzej Kwolek. 

Na 8 grudnia planowana jest Konferencja Katedry Pedagogiki poświęcona przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej i zagrożeniom poczucia bezpieczeństwa w różnych środowiskach, zwłaszcza w lokalnych placówkach edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinie.

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.