ISSN 1505-6058

NR 32 PAŹDZIERNIK 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Jubileusz uczelni 

5. INAUGURACJA

Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczyna piąty rok działalności. Będziemy więc na koniec roku akademickiego 2006/2007 świętować mały jubileusz. 

Uniwersytet na dobre zadomowił się w naszym mieście. Liczba słuchaczy w ciągu czterech lat działalności potroiła się i ciągle napływają nowi. Z coraz mniejszym zdziwieniem patrzą na nas studenci Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, która życzliwie przyjęła w roku 2002 patronat naukowy nad działalnością tej „nowej uczelni zamojskiej” i wzięła na siebie rolę współorganizatora. Czujemy się częścią naszej uczelni i cieszymy się ze zbliżających jej 10 urodzin. 
W okresie naszej czteroletniej działalności zorganizowaliśmy ponad 180 godzin wykładów z różnych dziedzin wiedzy, warsztaty sprawnościowe, wycieczki po kraju i zagranicy, zwiedziliśmy ponad 20 wystaw, nauczyliśmy się obsługiwać komputer i korzystać z internetu. Naszymi wykładowcami było ponad 40 wybitnych specjalistów, ludzi nauki, kultury i sztuki oraz medycyny. 

Rok akademicki 2006/2007 rozpoczęliśmy uroczyście 11 października 2006 r. w Collegium Novum WSZiA. Wykład inauguracyjny „Organizmy modyfikowane genetycznie – szanse i zagrożenia” wygłosił prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marczewski. 

Wykłady odbywać się będą w każdą środę. Proponujemy słuchaczom wykłady z dziedziny medycyny, psychologii, filozofii, historii sztuki, historii regionu, problemów współczesnych. Dla chętnych, raz w tygodniu, prowadzone będą przez rehabilitantkę ćwiczenia usprawniające w sali i na basenie. Przeprowadzimy „trening pamięci” oraz warsztaty „Jedz zdrowo”. Swoje zainteresowania słuchacze będą mogli rozwijać w zespołach: malarskim, rękodzieła artystycznego, turystycznym, literackim. Chętni będą mogli uczyć się języka niemieckiego. Dla miłośników sztuki zorganizowane zostanie „Studium wiedzy o sztuce”. 

Tradycją uniwersytetu są spotkania opłatkowe, wyjazdy do teatru, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, kulig. Program uniwersytetu ma charakter otwarty i może być wzbogacany o pomysły słuchaczy i naszych sympatyków. Zapraszamy do międzypokoleniowej współpracy. 

mgr Zofia Piłat, kierownik ZUTW

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.