ISSN 1505-6058

NR 32 PAŹDZIERNIK 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Jubileusz uczelni 

10. WYKŁAD INAUGURACYJNY 

Rok akademicki 2006/2007 dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu będzie już X Rokiem jej działalności i funkcjonowania. Jubileuszowy wykład inauguracyjny wygłosi wybitny uczony i specjalista z dziedziny onkologii prof. dr hab. n. med. Marek P. Nowacki, dyrektor Centrum Onkologii w Warszawie. 

Wykłady inauguracyjne są ważną tradycją akademicką, stąd warto przypomnieć, że w minionych 9 latach wykłady inauguracyjne wygłosili profesorowie: Krzysztof Obłój (UW), Jacek Szlachta (SGH - 2-krotnie), Ryszard Tadeusiewicz (AGH), Leszek Leszczyński (UMCS), Wiesław A. Kamiński (UMCS), Krzysztof Marczewski (WSZiA), Andrzej Kwolek (URz), Marek Rocki (SGH).

Marek P. Nowacki jest profesorem w dziedzinie chirurgii onkologicznej, specjalistą chirurgiem-onkologiem, kierownikiem Kliniki Nowotworów Jelita Grubego oraz dyrektorem naczelnym Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.

W latach 1956-1963 studiował w Akademii Medycznej w Warszawie uzyskując dyplom w 1963 r. W latach 1963 -1965 odbył staże podyplomowe w szpitalach warszawskich. Od kwietnia 1965 zatrudniony w Klinice Chirurgicznej Instytutu Onkologii w Warszawie. Odbył liczne zagraniczne stypendia naukowo-szkoleniowe, a w tym jako szef rezydentów w oddziale chorób jelita grubego Szpitala Deaconess w Buffalo w Stanie Nowy Jork w USA i jako senior konsultant w Kuwejcie.

Opublikował 199 prac naukowych, a wśród nich ponad 37 w języku angielskim, w większości w amerykańskich pismach o zasięgu światowym. W 106 pracach występuje jako pierwszy autor. 

Profesor Nowacki interesuje się fotografią i posiada znaczny dorobek w tej dziedzinie. Jest członkiem zwyczajnym Związku Polskich Artystów Fotografików. Uprawia narciarstwo i wycieczki rowerowe.

W wykładzie inauguracyjnym pt. „Medycyna oparta na dowodach naukowych” prof. Marek P. Nowacki przedstawi złożoną problematykę, którą współczesna medycyna nazywa medycyną opartą na faktach naukowych, czyli Evidence Based Medicine (EBM). Onkologia jest specjalnością rozwijającą się szczególnie dynamicznie i obciążoną nadzwyczajną odpowiedzialnością, ponieważ rak, powszechnie uznany za chorobę cywilizacyjną, wręcz plagę naszych czasów, jeśli nie jest wcześnie rozpoznany i właściwie leczony - musi doprowadzić do śmierci 

„...Tempo współczesnego życia, stale rosnąca liczba chorych na nowotwory złośliwe, stale rosnąca liczba badań klinicznych, publikacji, różnych rekomendacji, wytycznych, zaleceń czy standardów postępowania, tworzy wręcz wielki zalew informacji, które każdy lekarz powinien poznać w ramach powszechnie zalecanej, a niekiedy wymaganej przez prawodawców, nieustannej edukacji, i co nadzwyczaj trudne, dostosować je do jakże zróżnicowanych, odmiennych, indywidualnych potrzeb chorych zgłaszających się po poradę, i co jeszcze trudniejsze, zwłaszcza w warunkach polskich, dostosować je do uwarunkowań formalnoprawnych i ekonomicznych narzuconych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)...”

To cytat z przygotowanego przez WSZiA drukiem na inaugurację wykładu, w którym profesor Nowacki komentuje i zwraca uwagę na jakość źródeł naszej wiedzy, jaka poza doświadczeniem życiowym i zawodowym, niesie naukowa literatura medyczna, literatura wiarygodnych, współczesnych faktów, dokonując zarazem jej przeglądu na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. W wykładzie znajdziemy także wiele ciekawych odniesień jak i żartobliwych przykładów od czasów starożytnych aż do współczesności. 

Opracował
Bogdan Kawałko

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.