ISSN 1505-6058

NR 32 PAŹDZIERNIK 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Jubileusz uczelni

10. INAUGURACJA 

19 października nasza uczelnia uroczyście rozpocznie 10. rok istnienia i działalności w mieście i regionie. O godz. 10 tradycyjnie już w katedrze zamojskiej zostanie odprawiona msza św. Dwie godziny później w Collegium Novum – studenci I roku otrzymają indeksy i zostaną pasowani na pełnoprawnych członków społeczności akademickiej. 

Tego dnia symbolicznie pierwszy wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. n. med. Marek Nowacki, znany i ceniony chirurg-onkolog. 

Podczas uroczystości zostaną wręczone medale Scholae Amicis, które są szczególnym wyróżnieniem dla przyjaciół uczelni. Wśród wyróżnionych tym medalem znaleźli się w tym roku: prof. Iso Wagner, rektor Fachhochschule Schwäbisch Hall (za szczególny wkład w rozwój współpracy między uczelniami), Marcin Zamoyski, prezydent Zamościa (za wsparcie inicjatyw rozwojowych uczelni), dr Krzysztof Kuszewski (za wieloletnią działalność i promowanie uczelni) oraz Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku (za wspieranie działalności uczelni w środowisku oraz wkład w rozwój i promocję uczelni). 

mb

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.