ISSN 1505-6058

NR 32 PAŹDZIERNIK 2006 R.

CENA 1 ZŁ

Dziesiąta inauguracja roku akademickiego w naszej uczelni, największej uczelni miasta Zamościa jest okazją do podsumowania jej działalności. Jako pierwszy jej kanclerz, a następnie rektor mam prawo do spojrzenia natury strategicznej na dotychczasowy dorobek, na osiągniętą pozycję, na perspektywę jej przyszłości. Co było i jest głównym celem strategicznym uczelni, która została zorganizowana od zera?...>>>


 JEDNYM ZDANIEM
 KLUB AZS
 STYPENDIA
 
 JUBILEUSZ UCZELNI
 KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH
 KATEDRA FIZJOTERAPII
 KATEDRA PEDAGOGIKI
 KATEDRA OCHRONY DÓBR KULTURY
 STUDIA PODYPLOMOWE
 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
 XIV SPOTKANIE REDAKTORÓW
 GAZET AKADEMICKICH
 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.