ISSN 1505-6058

NR 31 CZERWIEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 


Uczestnicy tegorocznej edycji konkursu
fot. p.k.


Katedra Nauk Ekonomicznych

VI EDYCJA KONKURSU 
"ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM WIRTUALNYM"

Podczas tegorocznych Dni Otwartych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu (21 marca br.) po raz szósty został rozegrany finał turnieju ZPW/2006. Konkurs zorganizowali pracownicy Katedry Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, we współpracy 
z komórką marketingu tej uczelni oraz Studenckim Kołem Ekonomistów.

Konkurs był adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych naszego regionu. Tak, jak w poprzednich edycjach, zmagania były oparte na symulacji sytuacji rynkowej, jednak w obecnej edycji drużyny konkurowały między sobą na rynku globalnym, prowadząc korporacje informatyczne. Do konkursu w tym roku zgłosiło się trzynaście pięcioosobowych drużyn z 10 szkół.

Celem konkursu była popularyzacja zagadnień związanych z przedsiębiorczością oraz kształtowanie umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi wspomagających proces podejmowania decyzji. Zespoły biorące udział w rozgrywce zostały podzielone na tzw. rynki wirtualne, po sześć zespołów każdy. Decyzje na poszczególne okresy rozliczeniowe docierały do organizatorów za pośrednictwem internetu.

Zwycięzcy poszczególnych rynków utworzyli rynek finałowy, którego lider został ostatecznym zwycięzcą konkursu „Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wirtualnym '2006". Firmy były oceniane w oparciu o wszystkie aspekty zarządzania wirtualną firmą, dzięki sumarycznemu wskaźnikowi Balanced Scorecard.

Zwycięzcą szóstej edycji konkursu została drużyna „SPI Reaktywacja"
z II LO w Zamościu pod kierunkiem opiekuna Magdaleny Hajduk w składzie: Hubert Korczyński, Edyta Mulawa, Dawid Nowosad, Marcin Bizior, Łukasz Kołodziejczyk. Na drugim miejscu znalazła się drużyna FreeCom z Zespołu Szkół nr 1 w Łęcznej, na trzecim drużyna o nazwie World PC z Zespołu Szkół nr 2 w Tomaszowie Lubelskim.

Andrzej Bożek

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.