ISSN 1505-6058

NR 31 CZERWIEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 Barbara Kolbus uczestniczyła w sesji plenarnej konferencji
fot. j.s.

Konferencja naukowa

O WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

Studentki ekonomii Barbara Kolbus, Iryna Bondarczuk oraz Elwira Pakuła uczestniczyły w konferencji w Łucku na Ukrainie pod hasłem „PROCESY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ I WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA” (18 –19 maja 2006 roku).

W trakcie sesji plenarnej wystąpili znakomici goście z Ukrainy i z Polski. Wśród nich również wyróżniono referat naszej studentki Barbary Kolbus na temat „Rozwój polityki zagranicznej a sprawa ukraińska”. Po przerwie obiadowej rozpoczęła się druga część konferencji, w czasie której Elwira Pakuła oraz Iryna Bondarczuk przedstawiły swój referat na temat „Polsko–ukraińskich stosunków gospodarczych”.

Po wygłoszonych referatach, organizatorzy zaprosili swoich gości,
w tym także przedstawicieli naszej uczelni pod opieką Jarosława Sachajko, do zwiedzania miasta. Wieczorem zaproponowano uczestnikom konferencji część artystyczną, na początku której delegacji z Polski (grupie z WSZiA), Białorusi oraz przedstawicielowi strony ukraińskiej dziekanowi Siergiejowi Fedoniukowi przekazano na ręce chleb, na znak powitania. W jej trakcie studenci ukraińscy zaprezentowali bardzo ciekawy program (liczne skecze, piosenki itp.). Uwieńczeniem dnia była uroczysta kolacja.

Drugi dzień konferencji był poświęcony zapoznawaniu się z kulturą Ukrainy. Odbywało się to w skansenie, na łonie natury, gdzie ugoszczono nas w bardzo niezwykły sposób. Po zwiedzaniu muzeum oraz zabytkowych chat wiejskich, zaproszono nas na poczęstunek. Ugoszczono nas barszczem ukraińskim z pampuszkami oraz pierogami ruskimi ze śmietaną – tradycyjnym daniem ukraińskim.

bk

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.