ISSN 1505-6058

NR 31 CZERWIEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

Certyfikat dla WSZiA

WIARYGODNA UCZELNIA

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu otrzymała certyfikat „Wiarygodna Szkoła”. 30 maja prodziekan Janusz Skwarek w imieniu władz uczelni odebrał dokument, potwierdzający zdobycie tej certyfikacji. Organizatorem programu przyznawania certyfikatu „Wiarygodna Szkoła” jest Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania.

Certyfikat „Wiarygodna szkoła” jest kolejnym potwierdzeniem wysokiej pozycji zamojskiej uczelni w skali regionu. W rankingach ogólnopolskich gazet „Wprost”, „Rzeczpospolitej” czy „Polityki” WSZiA jest od lat liderem wśród uczelni niepublicznych. W niemal każdym z nich uczelnia otrzymała wysokie noty za dbałość o swoich absolwentów, działalność na rzecz regionu, wysokie standardy infrastruktury i jakości kształcenia.
W rankingu „Newsweeka” jako jedyna uczelnia niepubliczna z naszego regionu uplasowała się na 66. miejscu w gronie wszystkich uczelni krajowych. Jednak wśród wyższych szkół niepublicznych jest już na 20. pozycji, a w klasyfikacji wszystkich uczelni ekonomicznych na 23. Wszyscy absolwenci (245) WSZiA wymienieni przez ankietowane firmy pracują na stanowiskach dyrektorów.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu zajęła pierwsze miejsce w rankingu prywatnych wyższych szkół biznesu Magazynu Ekonomicznego „Home & Market” w kategorii uczelni licencjackich. 
O wysokim miejscu uczelni zadecydowały wskaźniki: poziom edukacji, rozwój studenta, wyposażenie uczelni, ocena kadry naukowej oraz działalność na rzecz środowiska lokalnego i regionu.

Zamojska uczelnia zajęła również pierwsze miejsce w rankingu magazynu ekonomicznego Home & Market w kategorii uczelni „wartościowych 
dla regionu”, które realizują projekty o charakterze ponadregionalnym 
a wdrażane są na poziomie całego kraju (sektorowe programy operacyjne).

O miejscu lidera w tej kategorii zadecydował m.in. projekt realizowany przez uczelnię w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal o wartości ponad 11 mln zł.

mb

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.