ISSN 1505-6058

NR 31 CZERWIEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 


Dzieci to przyszłość UE
fot. w.m.


Europe Direct

UNIA OCZAMI DZIECKA

Dla dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Karola Namysłowskiego w Wierzbie 9 maja studentki ze Studenckiego Koła Naukowego Integracji Międzynarodowej - Barbara Kolbus oraz Małgorzata Książek - przeprowadziły lekcję na temat Unii Europejskiej.

W lekcji uczestniczyły dzieci z klas od 1 do 3. Doskonale wiedziały, jakie święto obchodzi Europa w dniu 9 maja. Dzieci były bardzo zainteresowane tym, jak działa Unia Europejska, jej historią, genezą jej powstania. Zadawały mnóstwo pytań dotyczących także przyszłości Unii. 

Po przeprowadzonej lekcji odbył się mały quiz, sprawdzający wiadomości.

Dzieci świetnie sobie poradziły. Znały odpowiedzi na prawie każde pytanie. W trakcie lekcji same zaproponowały, że narysują Syriusza (maskotkę dzieci całej UE) w stroju polskim.

bk

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.