ISSN 1505-6058

NR 31 CZERWIEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 


Delegacja uczelni składa kwiaty na tablicy upamiętniającej wizytę marszałka Piłsudskiego w Zamościu.


3 Maja w WSZiA

UCZYMY SIĘ WOLNOŚCI

Reprezentanci naszej uczelni na czele z prorektorem Bogdanem Kawałko uczestniczyli w uroczystych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja. Obchody zostały zainaugurowane uroczystą Sesją Rady Miasta w sali „Consulatus” w ratuszu, z udziałem prezydenta miasta, radnych miejskich, przedstawicieli najważniejszych instytucji publicznych, organizacji społecznych i politycznych oraz Kościoła.

Podczas sesji dr Krzysztof Czubara wygłosił wykład poświęcony historii obchodów święta 3 Maja w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem tego święta na Zamojszczyźnie.

Po części artystycznej, na Rynku Wielkim z udziałem mieszkańców miasta, młodzieży szkolnej, harcerzy, wojska, organizacji społecznych, stowarzyszeń przybyłych z pocztem sztandarowym. Prezydent miasta Zamościa Marcin Zamoyski wygłosił okolicznościowe przemówienie.
Pod tablicą upamiętniającą pobyt marszałka Józefa Piłsudskiego delegacje zamojskich szkół, urzędów i instytucji złożyły kwiaty. Wśród nich znalazła się także delegacja studentów WSZiA wraz ze sztandarem uczelni.

Obchody na Rynku Wielkim zakończyła defilada pocztów sztandarowych i żołnierzy z zamojskiego garnizonu, po czym udano się na uroczystą mszę za ojczyznę w zamojskiej katedrze, która była jednocześnie zwieńczeniem patriotycznej uroczystości w Zamościu.

Iwona Harasim

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.