ISSN 1505-6058

NR 31 CZERWIEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

Katedra Pedagogiki

JEŻELI STUDIOWAĆ, TO PEDAGOGIKĘ!

Zamiłowanie do pracy z ludźmi, niesienie im bezinteresownej pomocy, chęć rozwijania własnej osobowości, zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w kontaktach międzyludzkich, empatia - jeśli choć jedno z tych stwierdzeń dotyczy Ciebie – wybierz PEDAGOGIKĘ!

Studia na kierunku pedagogika oferują szeroki wachlarz możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Członkowie Koła Młodych Pedagogów mogą działać w sekcji wolontariatu, Pomocnej Dłoni, w sekcji naukowej oraz prowadzić zajęcia w Zakładzie Karnym. W ramach wolontariatu pracują w różnych placówkach (m.in. w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, domach dziecka, itp.), udzielając pomocy potrzebującym i organizując akcje charytatywne. Pomocna Dłoń to wymowna nazwa sekcji radiowej, w której praca polega na prowadzeniu audycji radiowych o tematyce społecznej. Dzięki temu można zdobyć doświadczenia dziennikarskie. Doskonałym sposobem na rozwój intelektualny, a zarazem „rozgrzewką” przed napisaniem pracy dyplomowej, jest działalność w sekcji naukowej. Studenci prowadzą własne badania diagnostyczne, biorą udział
w konferencjach naukowych. W ramach Programu Oddziaływań Resocjalizacyjnych, realizowanego przez WSZiA w Zakładzie Karnym w Zamościu, prowadzą warsztaty komunikacji interpersonalnej, Dyskusyjny Klub Filmowy, Dyskusyjny Klub Literacki, warsztaty plastyczne, prelekcje, naukę języka angielskiego. Młodzi Pedagodzy, dzięki swej działalności w poszczególnych sekcjach, zdobywają niezwykle cenne doświadczenia i przydatną w przyszłej pracy praktykę pedagogiczną.

Na pedagogice zajęcia prowadzone są w sposób ciekawy, w miłej atmosferze, sprzyjają poszerzaniu wiedzy, zatem istnieje realna szansa na zdobycie stypendium naukowego, pozwalającego na nieodpłatne studiowanie. Ponadto studenci pedagogiki mogą uzyskać stypendium zagraniczne w ramach programu Socrates Erasmus. Jest to okazja, aby poznać funkcjonowanie placówek oświatowych innego kraju, innych metod nauczania, by doskonalić znajomość języka obcego, a bez wątpienia trzymiesięczny wyjazd pozostawia niezapomniane wrażenia, przeżycia i doświadczenia.

Studiowanie pedagogiki to nie tylko zdobywanie ważnej dla przyszłej pracy zawodowej wiedzy, to również kształtowanie wielu niezbędnych umiejętności interpersonalnych, poznawanie innych ludzi i siebie samego, rozwijanie własnej osobowości, realizowanie się w pracy na rzecz innych, a „człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym się dzieli z innymi” (JAN PAWEŁ II).

Anna Kot
Studentka II roku pedagogiki

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.