ISSN 1505-6058

NR 31 CZERWIEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

Katedra Pedagogiki

ŚLADAMI ZNANYCH PEDAGOGÓW

Młodzież szkolna wykazała się dużym zaangażowaniem w poszukiwaniu ponadczasowości idei prezentowanych przez znamienitych pedagogów, takich jak: Celestyn Freinet, Maria Montessori, Maria Grzegorzewska, Jadwiga Młodowska czy Janusz Korczak. Podczas Dni Otwartych Uczelni, 21 marca, odbył się finał konkursu propagującego idee pedagogiczne. Zespoły uczniowskie oceniane były pod względem ponadczasowości idei, innowacyjności i kreatywności prezentacji komputerowych, jakości graficznej i technicznej pracy, wiarygodności źródeł, różnorodności form i technik prezentacji oraz sposobu wykonanej prezentacji.

W skład jury wchodziły: dr Beata M. Nowak, mgr Magdalena Wierzańska, mgr Katarzyna Ziomek-Michalak, oraz studentki: Joanna Niezgoda, Anna Kot, Anna Szala.

W wyniku głosowania I i II miejsce uzyskały zespoły reprezentujące I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Hetmana Zamoyskiego w Zamościu pod kierunkiem mgr Małgorzaty Zygi; Anna Szewczuk, Monika Machometa, Koleta Stanecka (I miejsce) oraz Justyna Czekirda, Przemysław Płaza, Wojciech Korona i Anna Szubstarska (II miejsce). III, IV i V miejsce zostało przyznane uczniom z Zespołu Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólno-kształcącego im. gen. Władysława Andersa, pracującego pod kierunkiem mgr Bożeny Skarżewskiej-Matyjaszek; Żaneta Szczygielska (III miejsce), Kinga Gumienna, Marta Szymaniak, Magdalena Juziuk, Agnieszka Radziszewska (IV miejsce), Małgorzata Sowam (V miejsce) oraz Agnieszka Miszczak, Sylwia Kwiatoń (VI miejsce).

Na pierwszych dwóch miejscach uplasowały się zespoły, które wykazały się niestandardową formą prezentacji sylwetek pedagogów oraz twórczą aktywnością w prezentacji przygotowanego materiału. Oba zespoły uczniowskie zainteresowały zgromadzonych widzów omawianą problematyką. Wszystkie zespoły wykazały się dużym przygotowaniem merytorycznym.

Walka była zacięta, a było o co walczyć. Za I miejsce przyznano aparat cyfrowy Canon Power Shot A 530, za II miejsce – urządzenie wielofunkcyjne Lexmark Photo Lab P 6350, a za III – urządzenie wielofunkcyjne HP Photosmart 2575.

Wszystkim uczestnikom biorącym udział w konkursie wręczono dyplomy, zaświadczenia udziału oraz materiały promocyjne Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

K. Ziomek-Michalak

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.