ISSN 1505-6058

NR 31 CZERWIEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 


Prodziekan Skwarek wręcza
nagrody laureatom festiwalu.
fot. p.k.

VI edycja Festiwalu Piosenki Studenckiej FAZA 2006

PARAGRAPH NA FAZIE

Michał Ogiński i zespół Paragraph zostali laureatami VI edycji Festiwalu Piosenki Studenckiej FAZA 2006. Podczas finału w Zamojskim Domu Kultury 23 kwietnia występowały dwie gwiazdy: kapela BLUESMOBILE BAND i kabaret KACZKA PCHNIĘTA NOŻEM.

Jury konkursowe w składzie prodziekan WSZiA Janusz Skwarek oraz muzycy i animatorzy kultury - Marian Szewera i Jerzy Bałakut ocenili
22 kwietnia sześć zespołów, które zgłosiły się do eliminacji. Za świetną aranżację muzyczną oraz wokal Mariki Tomczyk (uczennica III LO w Zamościu) zespół Paragraph został wyróżniony statuetką festiwalu oraz, oprócz nagród rzeczowych, bonem finansowym w wysokości 500 zł. O żywiołowości zespołu może świadczyć fakt, że lider Marcin Szkałuba podczas występu urwał dwie struny w gitarze.

W kategorii wokaliści najlepszy okazał się Michał Ogiński, student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu. 

– Bardzo się cieszę z wyróżnienia. I mam nadzieję, że za rok będzie dużo większa konkurencja – powiedział Michał. 

Student otrzymał również statuetkę i, oprócz nagród rzeczowych, również finansową w kwocie 100 zł. Wszystkie nagrody finansowe laureaci festiwalu zrealizują w sklepie Sopran.

Organizatorzy przedsięwzięcia: Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji w Zamościu oraz Pracownia M2 Marcina Lechowicza i Zamojski Dom Kultury. Sponsorzy festiwalu: Pracownia M2 Marcina Lechowicza, Sklep SOPRAN w Zamościu oraz drukarnia Attyla.

mb

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.