ISSN 1505-6058

NR 31 CZERWIEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 


Mało przyjemna chwila, ale jej cel zbożny
fot. mb


Klub Uczelniany AZS

PORANEK Z WAMPIREM

44 osoby oddały krew, a 33 wypełniły deklaracje członka Klubu Honorowego Dawcy Krwi. Te liczby to efekt akcji „Poranek z wampirem”, którą zorganizował 14 czerwca br. Klub Uczelniany AZS Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu wraz z oddziałem zamojskim Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Tego dnia w godz. 8-13 w budynku Collegium Novum przy ul.Sienkiewicza 22a wszyscy chętni - studenci, pracownicy oraz osoby spoza szkoły - mogli oddać krew.

- Do naszej akcji zgłosiło się ponad 50 osób, tyle że nie wszyscy spełnili kryteria zdrowotne wymagane przy oddawaniu krwi - poinformował Jarosław Walczak, wiceprezes AZS, jeden z głównych organizatorów całego przedsięwzięcia.

Krew jest lekiem niezastąpionym, często ratującym życie. A tylko zdrowy człowiek jest jej źródłem. Potrzebuje jej wielu ciężko chorych
w szpitalach. Bez niej nie mogą odbywać się operacje i zabiegi ratujące ludzkie życie.

Zbliżają się wakacje, podczas których co roku RCKiK odnotowuje spadek liczby dawców i jednoczesny wzrost zapotrzebowania na krew (spowodowany jest zwiększającą się liczbą wypadków na drogach
i w rolnictwie). Dlatego pracownicy centrum zachęcają do oddawania krwi.

Krew oddać może każdy zdrowy człowiek, który nie chorował na żadne poważne choroby zakaźne (szczególnie żółtaczkę) i ukończył 18 lat (górna granica wieku to 65 lat). Do oddania krwi należy przyjść po lekkim beztłuszczowym posiłku (rano po śniadaniu, w godzinach popołudniowych po obiedzie), z dokumentem tożsamości ze zdjęciem i peselem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport itp.).

mb

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.