ISSN 1505-6058

NR 31 CZERWIEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

OD REDAKTORA NACZELNEGO

Minęło kilka intensywnych miesięcy pracy studentów i praco-wników uczelni. Podczas tak ważnych wydarzeń, jak konferencje pedagogów i informatyków czy sesja studenckich kół naukowych, zostały podsumowane osiągnięcia uczelni na polu badawczym i naukowym. Studenci nie zaniedbywali również swoich obowiązków podczas imprez, tj.: Dni Otwarte Uczelni, Festiwal Piosenki Studenckiej FAZA czy tradycyjne już juwenalia.

Sesja w toku, a zaraz po wakacjach kolejne graduacje – pożegnania absolwentów uczelni. Ten rok jest szczególny. Po raz pierwszy w gronie absolwentów znajdą się pedagodzy. Kierunek generujący osoby kreatywne, ambitne i bardzo aktywne w życiu uczelni. Na łamach biuletynu to przede wszystkim studenci przekonują czytelników do studiowania tego kierunku. Zamiłowanie do pracy z ludźmi, niesienie im bezinteresownej pomocy, chęć rozwijania własnej osobowości - takich argumentów używają, zachęcając do nauki.

"Po pierwsze w ogóle trzeba studiować dzisiaj, żeby cokolwiek znaczyć, we współczesnym świecie" - przekonuje prof. Stanisław Paszczyński, szef Katedry Informatyki i Inżynierii Wiedzy. Dlatego też zgodnie z tą tezą mam nadzieję, że 31. numer gazety „Nasze Forum” będzie odpowiedzią na pytanie – dlaczego warto studiować?

Małgorzata Bzówka

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.