ISSN 1505-6058

NR 31 CZERWIEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

Sympozjum naukowe

OBDAROWANI ŻYCIEM

Podejmując wielkie intelektualne dziedzictwo Jana Pawła II, Duszpasterstwo Akademickie Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu zapragnęło zaprosić na ucztę duchową i intelektualną środowisko akademickie naszego miasta. Okazją do refleksji nad sensem życia stały się obchody pierwszej rocznicy odejścia papieża-Polaka do domu Ojca.

W czasach współczesnych istnieje ogromna potrzeba odpowiedzi na podstawowe pytanie - o celowość ludzkiej egzystencji. Smutne i tragiczne fakty samobójstw i coraz bardziej powszechnie obecne w naszej społeczności zjawisko depresji domaga się środków zaradczych. Nawiązując do pierwszych słów encykliki Jana Pawła II „Donum vitae”, Duszpasterstwo Akademickie zapragnęło wyjść naprzeciw temu zapotrzebowaniu i zorganizowało

1 kwietnia sympozjum naukowe ph. „Obdarowani życiem”, na temat zaburzeń poczucia sensu życia oraz sposobów przyjścia z pomocą ludziom, którzy cierpią na depresję.

W programie spotkania, które odbyło się w budynku Collegium Novum WSZiA przy ulicy Sienkiewicza w Zamościu, punktami centralnymi były dwa wykłady. Pierwszy został wygłoszony przez specjalistę psychiatrę dr. Gustawa Kozaka, adiunkta Akademii Medycznej w Lublinie. Drugi głos w sprawie zabrał ks. Tadeusz Liminowicz, kapelan Kliniki Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie. Po wykładach wywiązała się bardzo interesująca dyskusja wokół praktycznych aspektów diagnozowania depresji i innych stanów psychicznych, które mogą popychać osoby na nie cierpiące ku czynom godzącym w dar życia. Sympozjum zakończyło się propozycją udziału w warsztatach grupowych, które przygotowali wykładowcy i studenci pedagogiki WSZiA.

Prelegenci w sposób ciekawy i aktywizujący przekazali uczestnikom sympozjum wiedzę niezbędną w diagnozowaniu nieprawidłowości psychicznych, dotyczących problemu poczucia sensu życia. Innym bardzo ważnym elementem spotkania naukowego było naszkicowanie przez wykładowców wachlarza postaw, poprzez które można pozytywnie oddziaływać na osoby zagrożone pokusą samounicestwienia.
Ogromne zainteresowanie, z jakim spotkało się sympozjum, potwierdza wielkie zapotrzebowanie w naszym środowisku na takie formy pracy naukowej, dotyczącej tematów związanych z problemem wartości życia. Żywię nadzieję, iż taka forma uczczenia pamięci naszego wspaniałego rodaka Jana Pawła II wejdzie do kalendarza pracy dydaktyczno-naukowej naszej uczelni i będzie stałym elementem obchodów rocznicy jego odejścia do domu Ojca.

Ks. Jacek Zieliński

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.