ISSN 1505-6058

NR 31 CZERWIEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 


fot. arch WSZiA


Letnia kawiarenka internetowa

ZABAWA I NAUKA PRZY KOMPUTERZE

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu serdecznie zaprasza podczas wakacji do swojej siedziby Collegium Maius przy ul. Akademickiej 4 do korzystania z kawiarenki internetowej.

Kawiarenka internetowa będzie czynna od 3 lipca do 31 sierpnia br. (od poniedziałku do piątku), w godzinach 10.00 - 19.00. Za godzinę korzystania studenci (niezależnie jakiej uczelni) płacą 50 gr, pozostali użytkownicy – 1 zł.

Kawiarenką opiekują się studenci kierunku informatyka i ekonometria. Chętnie udzielą informacji i krótkiego instruktażu przy ewentualnych problemach w korzystaniu z internetu.

W rankingach ogólnopolskich uczelnia zamojska otrzymuje bardzo wysoką punktację za infrastrukturę szkoły, nowoczesne wyposażenie pracowni informatycznych i fizjoterapeutycznych. Uczelnia posiada obecnie pięć laboratoriów komputerów, ponad 100 stanowisk z dostępem do internetu, wykorzystywanych przez studentów podczas zajęć. Studenci korzystają z laboratoriów również podczas godzin samokształcenia, gdzie przygotowują swoje projekty. Każdy student WSZiA posiada swoje bezpłatne konto elektroniczne i możliwość założenia na serwerach uczelni strony internetowej.

mb


 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.