ISSN 1505-6058

NR 31 CZERWIEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

Staże i stypendia zagraniczne

LEONARDO I SOCRATES

Staże zagraniczne w ramach Leonardo da Vinci
W latach 2005-2007 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu realizuje projekt wymian i stażów w ramach programu Leonardo da Vinci. Projekt jest zatytułowany "Informatyka, biznes, administracja – staż z perspektywami". W ramach projektu 13 studentów WSZiA w Zamościu wyjedzie na trzymiesięczne staże w przedsiębiorstwach i instytucjach w Wielkiej Brytanii i Belgii. Projekt finansuje całość kosztów związanych z wyjazdem (ubezpieczenie, przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie), a także przygotowanie kulturowe
i językowe. Jest to już drugi tego typu projekt realizowany przez WSZiA
w Zamościu.

Wymiana studentów w ramach programu SOCRATES-Erasmus
Na rok akademicki 2006/2007 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu uzyskała dofinansowanie wyjazdu na studia zagraniczne dla kolejnych 10 studentów (dotychczas za granicą studiowało już ponad 30 studentów WSZiA w Zamościu). Studia będą się odbywać w pięciu uczelniach belgijskich i jednej irlandzkiej, z którymi WSZiA posiada podpisane umowy.

Oferta dotyczy następujących kierunków studiów:

  • administracja: Katholieke Hogeschool Limburg (Belgia), 
    Katholieke Hogeschool Mechelen (Belgia),

  • ekonomia: Athlone Institute of Technology (Irlandia), 
    Katholieke Hogeschool Kempen (Belgia), Katholieke Hogeschool Limburg (Belgia), Katholieke Hogeschool Mechelen (Belgia),

  • informatyka i ekonometria: Katholieke Hogeschool Leuven (Belgia),

  • pedagogika: Europese Hogeschool Brussel (Belgia).

Marcin Marzęta

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.