ISSN 1505-6058

NR 31 CZERWIEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 


Podczas Dni Otwartych Uczelni w warsztatach plastycznych uczestniczła młodzież z liceów z Nałęczowa i Lublina
fot. mb


Ochrona Dóbr Kultury

LEKCJA KONCEPTUALIZMU

Rozmowa z dr. Piotrem Kondraciukiem, zastępcą dyrektora Muzeum Zamojskiego, wykładowcą kierunku ochrona dóbr kultury.

- Dla kogo jest ten kierunek - ochrona dóbr kultury? Zderzają się, nawet na terenie uczelni, co najmniej dwie koncepcje – jedna mówiąca o tym, że jest to kierunek elitarny, dla bardzo wąskiej grupy osób. Druga zakłada, że jest to kierunek dla każdego absolwenta szkół technicznych, zwłaszcza interesującego się rzemiosłem czy pracami budowlanymi.
- Na pewno są to studia uniwersalne i wg mnie obie strony mają rację. Część przedmiotów w programie kształcenia rzeczywiście dotyczy typowo technicznych prac, związanych z architekturą, projektowaniem czy geodezją. Druga część materiału związana jest z historią sztuki, przedmiotami plastycznymi, malarstwem i rzeźbą. Ważne, co sam student chce po tych studiach robić, czym się zająć.

- Ogromną rolę odgrywają tu praktyki zawodowe?
- Pisząc pracę dyplomową, zbierając do niej materiały student decyduje, czy trafi na plac budowy czy do galerii. Wybierając temat i miejsce praktyk, ukierunkowuje swoje zainteresowania. Nasi studenci praktykują w różnych miejscach: w galeriach, muzeach, w tym również kościelnych, w pracowniach kamieniarskich. Praktykują w Ośrodkach Badań i Dokumentacji Zabytków oraz w Państwowych Służbach Ochrony Zabytków. Czyli w przyszłości mogą pracować od dokumentacji
i inwentaryzacji począwszy aż do typowych prac konserwatorskich.

- Jak Pan ocenia udział naszych studentów kierunku ochrona dóbr kultury w międzynarodowym projekcie Ideal City?
- Studenci mieli okazję zetknąć się ze sztuką współczesną w sposób szczególny, odbyć lekcję konceptualizmu w praktyce. Pomagali artystom, których prace znają tylko z katalogów sztuki i ten bezpośredni kontakt z artystą jest też na pewno dla nich cennym doświadczeniem. W swoim cv umieszczą informacje o pracy w tak ciekawym, ważnym dla miasta i regionu wydarzeniu artystycznym.

- Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Małgorzata Bzówka 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.