ISSN 1505-6058

NR 31 CZERWIEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 
ks. prof. Stanisław Longosz
fot. p.k.

Klub Myśli Społecznej

O RODZINIE W STAROŻYTNOŚCI

Gościem trzeciego spotkania Klubu Myśl Społecznej w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu był ks. prof. Stanisław Longosz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, kierownik Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Antykiem Chrześcijańskim.

Ks. prof. Longosz we wprowadzeniu do dyskusji na temat rodziny mówił o ogromnej roli ojca w kulturze starożytnej. Podkreślał jego znaczenie w wychowaniu dzieci oraz krzewieniu religii.

- Rodzina w rozumieniu starożytnych podlegała wszechwładnej woli ojca. To on był decydentem i on był odpowiedzialny za wychowanie dzieci.

Ojciec Święty Jan Paweł II wielokrotnie w swoich naukach podkreślał, że rodzina jest kościołem domowym. I tu bardzo wyraźnie, w okresie wczesnego chrześcijaństwa, jest określana rola ojca jako kapłana domowego, który uczy modlitw i psalmów. Dba o wychowanie religijne wszystkich domowników. Ojciec miał być biskupem w swojej rodzinie.

Niestety, niewiele z tego zostało do dnia dzisiejszego. Chodzi, jak się to potocznie określa, obraz po domach, a gospodarz domu nie umie poprowadzić wspólnej modlitwy, nie umie się w ogóle odnaleźć w takiej sytuacji – ubolewa ks. Stanisław Longosz.

Klub Myśli Społecznej działa w WSZiA od 6 grudnia ub. roku. Skupia elitarne grono przedstawicieli różnych grup społecznych i zawodowych. 
Do tej pory przedmiotem dyskusji klubowiczów była rodzina i jej znaczenie w kształtowaniu społeczeństwa. Krótki wykład księdza profesora Stanisława Longosza w sposób szczególny, bo w zderzeniu ze światem starożytnym, podsumował dotychczasowe rozważania.

mb


 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.