ISSN 1505-6058

NR 31 CZERWIEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

Katedra Informatyki i Inżynierii Wiedzy

IDENTYFIKACJA I KLASYFIKACJA OBIEKTÓW

III konferencja naukowa „Informatyka w Ekonomii” organi-zowana przez Katedrę Informatyki i Inżynierii Wiedzy (17 maja 2006 r.) odbyła się pod hasłem „Identyfikacja i klasyfikacja obiektów”. Konferencję zaszczycili swoją obecnością prof. dr hab. Jerzy Świątek - dziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. Wiesław Kamiński – rektor UMCS w Lublinie oraz przedstawiciele naszej uczelni rektor senior prof. dr hab. Ryszard Orłowski, rektor Jan Andreasik, prorektorzy: Bogdan Kawałko i Mieczysław Kowerski.

Otwarcia dokonał rektor Jan Andreasik, a słowo wstępne wygłosił przewodniczący Komitetu Naukowego prof. dr hab. inż. Jan Gruszecki.
Pierwsze dwa referaty, które wygłosili profesorowie Jan Gruszecki oraz Jerzy Świątek dotyczyły klasyfikacji i identyfikacji procesów oraz identyfikacji systemów złożonych. Anna Michalczyk z Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie przedstawiła miary podobieństwa w hierarchicznym grupowaniu elementów przestrzeni tolerancji. Dr Kazimierz Szatkowski wykazał znaczenie nowoczesnych technik prototypowania zastosowanych po raz pierwszy w firmie Boeing
w zintegrowanym procesie wytwarzania wyrobu. Dr Mieczysław Kowerski
i Jarosław Bielak przedstawili najnowsze wyniki badań nastrojów gospodarczych konsumentów i aktywności gospodarczej przedsiębiorstw województwa lubelskie-go. Rynek konsumencki był także obiektem badań dra Marcina Bednarka (Politechnika Rzeszowska) i dra Krzysztofa Świdra (WSZiA) przedstawionych w referacie "Segmentacja rynku i klasyfikacja w zarządzaniu relacjami z klientem".

Rektor Jan Andreasik oraz asystenci Katedry Nauk Ekonomicznych i Katedry Informatyki i Inżynierii Wiedzy zaprezentowali różne techniki
i narzędzia odkrywania wiedzy zawartej w danych oraz ich zastosowanie
w systemie ostrzegania przedsiębiorstw przed bankructwem budowanego
w ramach realizowanego przez uczelnię programu EQUEL.

Wszystkie referaty spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji. Pełne teksty referatów zostały opublikowane w periodyku naukowym Zamojskie Studia i Materiały.

Agnieszka Muszyńska – Brzyska

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.