ISSN 1505-6058

NR 31 CZERWIEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

JEDNYM ZDANIEM

Dr Wojciech Orłowski uczestniczył w sesji międzygimnazjalnej n/t "Parlamentaryzm wczoraj i dziś". Sesja została zorganizowana przez Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Zamościu.

Do wewnątrzuczelnianych eliminacji tegorocznej edycji konkursu Primus Inter Pares przystąpiło 10 naszych studentów. 20 czerwca br. komisja konkursowa zadecydowała, że studentki Barbara Kolbus (z Wydziału Zarządzania i Administracji) i Elżbieta Sarzyńska (z Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki) będą reprezentować uczelnię w eliminacjach regionalnych w Lublinie.

Prorektor ds. rozwoju Bogdan Kawałko został członkiem zespołu powołanego przez Ministra Rozwoju Regionalnego, którego zadaniem jest opracowanie "Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020”. W ramach prac zespołu prorektor będzie koordynatorem tematu pt.: „Zewnętrzna granica Unii Europejskiej - możliwości wykorzystania dla dynamizacji procesów rozwojowych”.


 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.