ISSN 1505-6058

NR 31 CZERWIEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

Klub Uczelniany AZS

HALÓWKA ZAKOŃCZONA

22 maja zakończyły się zmagania w piłce nożnej halowej. Startowało w nich sześć drużyn studenckich. Najlepsi okazali się studenci z trzeciego roku informatyki dziennej: Grzegorz Zieliński, Andrzej Stefańczyk, Rafał Sadlak, Bartłomiej Czyż, Michał Szczur i Łukasz Paluch.

Pozostałe miejsca zajęły drużyny: II – czwarty semestr administracji dziennej, III – czwarty semestr informatyki dziennej, IV – drugi semestr administracji dziennej, V – drugi semestr informatyki dziennej, VI – szósty semestr administracji dziennej.

Przez prawie cały miesiąc drużyny grały systemem „każdy z każdym”.
O ostatecznej kolejności zadecydowały: ilość zwycięstw, bezpośredni pojedynek oraz zdobyte bramki. Organizatorem mistrzostw, które odbywały się w hali sportowej ZSP nr 5 w Zamościu, była sekcja KU AZS piłki nożnej. Sędziowali Wojciech Uchymiak i Antoni Turzyniecki.

Opr. mb

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.