ISSN 1505-6058

NR 31 CZERWIEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 


prof. dr hab. n. med.
Krzysztof Marczewski
Dziekan Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki


Nowy kierunek

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ
ZDROWIE PUBLICZNE?

Zdrowie publiczne warto studiować ze względu na specjalności, które będą na tym kierunku obecne. 

Np. ratownictwo medyczne, które przejdzie jeszcze prawdopodobnie ewaluację i ewolucję w kierunku samodzielnego kierunku. W tej chwili studia na kierunku zdrowie publiczne są najpowszechniej uznaną drogą do zostania ratownikiem medycznym, zgodnie z obecną ustawą. W projekcie przyszłej te kwalifikacje mają być uznane.

Ratownik medyczny, coraz bardziej potrzebny, choćby dlatego, że praca lekarza będzie coraz droższa i ratownicy będą musieli, tak jak to ma miejsce w krajach Europy Zachodniej, wykonywać bardzo wiele czynności, które dzisiaj wykonuje lekarz. Z bardzo różnych przyczyn, w związku z tym, tych ratowników medycznych będzie potrzeba więcej, nie tylko w takich sytuacjach, które my dzisiaj kojarzymy bezpośrednio z ratowaniem ofiar wypadków, ale również udzielania pomocy osobom, które zasłabły na ulicy, w domu czy w szkole.

Dlaczego w Zamościu? Dlatego, że tę specjalność prowadzimy w oparciu
o całkiem przyzwoity szpital, mieszczący się w rankingach zawsze w czołówce i który jest bardzo otwarty na współpracę oraz na szkolenie studentów na swoim terenie. Mamy zdecydowanie dobrą, kompetentną kadrę nauczycieli, którzy tego ratownictwa powinni nauczyć i tę wiedzę wyegzekwować w sposób sympatyczny, ale konsekwentny.

Pozostałe specjalności: administracja medyczna czy kosmetologia i promocja zdrowia przygotowują specjalistów, którzy w tej chwili w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, mają duże możliwości na rynku pracy. Specjalista z zakresu administracji medycznej bezkolizyjnie przeprowadzi pacjenta przez gąszcz mechanizmów rejestracji, wyszukania właściwego specjalisty i wszystkich procedur związanych np. z przyjęciem do szpitala. Biurokracja medyczna, coraz bardziej złożona dla pracownika służby zdrowia, nie powinna być dyskomfortem dla pacjenta. Aby tego uniknąć, musi być pracownik doskonale przygotowany
z zakresu administracji medycznej.

Prof. dr hab. n. med.
Krzysztof Marczewski
dziekan Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.