ISSN 1505-6058

NR 31 CZERWIEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 


dr hab. inż. Stanisław Paszczyński
prof. WSZiA kierownik Katedry
Informatyki i Inżynierii Wiedzy


Katedra Informatyki i Inżynierii Wiedzy

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ
INFORMATYKĘ I EKONOMETRIĘ?

Po pierwsze w ogóle trzeba studiować dzisiaj, żeby cokolwiek znaczyć, we współczesnym świecie, a studiując, trzeba wybrać to, co da nam pracę i to dobrze płatną.

Informatyka i ekonometria jest tym kierunkiem, który łączy dwie specjalności, informatykę i ekonometrię, czyli absolwenci mają po zakończeniu tych studiów zarówno przygotowanie biznesowe, jak i przygotowanie informatyczne, w szczególności do tworzenia aplikacji komputerowych oraz do zarządzania systemami i sieciami. Dodatkowym argumentem jest to, że uczelnia zamojska jest nieźle wyposażona, jeżeli chodzi o laboratoria i oprogramowanie. Student ma pełen dostęp do współczesnych technologii informatycznych. Wobec tego kończąc kierunek praktycznie bez dodatkowych kursów jest w stanie podjąć pracę czy to programisty czy analityka systemowego, czy szefa zespołu, który zarządza systemem informatycznym przedsiębiorstwa.

Oczywiście argumentem najważniejszym do podjęcia studiów w tej uczelni jest zatrudnienie wspaniałej kadry. Mogę gwarantować, że profesura, doktorzy, asystenci, którzy tutaj pracują, to są ludzie, którzy nie tylko mają przygotowanie teoretyczne, ale są również praktykami. To, co na studiach licencjackich jest najistotniejsze: teoria jest szeroko ilustrowana przykładami, a studenci znajdują i studiują najistotniejsze jej elementy
w laboratoriach, realizując ćwiczenia, projekty i prace dyplomowe.

Zdobywają umiejętności i wiedzę, które są niezbędne później do efektywnej pracy, do bycia postrzeganym jako ktoś, kto po prostu nie stracił tego czasu.

Wszelkie standardy dotyczące technologii informatycznych i biznesu istniejące we współczesnej rozwiniętej technicznie Europie, są tu w Zamościu, z sukcesem wdrażane do procesu dydaktycznego.

dr hab. inż. Stanisław Paszczyński
prof. WSZiA kierownik Katedry
Informatyki i Inżynierii Wiedzy

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.