ISSN 1505-6058

NR 31 CZERWIEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 


dr n. med.
Krzysztof Mataczyński, ordynator Oddziału Rehabilitacji S.P.S.W. im. Jana Pawła II
w Zamościu


Katedra Fizjoterapii

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FIZJOTERAPIĘ?

W Polsce, podobnie jak i w innych krajach UE coraz większą wagę przywiązuje się do relatywnie najtańszej formy leczenia, jaką jest rehabilitacja. Coraz więcej uwagi poświęca się osobom niepełnosprawnym. Nie tylko osoby starsze wymagają pomocy rehabilitanta. Często ludzie młodzi ulegają wypadkom lub chorobom, które powodują dysfunkcje w obrębie narządu ruchu, układu nerwowego, krążeniowo-oddechowego. Każda specjalność medyczna korzysta obecnie z istotnej formy leczenia, jaką jest fizjoterapia.

W dobie wysokiego bezrobocia nadal istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę fizjoterapeutów. Najczęściej znajdują oni zatrudnienie w szpitalach oraz w powstających, nowoczesnych ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych. Głównym filarem funkcjonowania szpitali sanatoryjnych i sanatoriów jest także kadra fizjoterapeutów. Również grupa aktywnej rehabilitacji, zrzeszająca ludzi z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, oraz inne organizacje i stowarzyszenia łączące ludzi o podobnej niepełnosprawności, wymagają fachowej pomocy rehabilitantów. Możliwości pracy fizjoterapeutów nie ograniczają się wyłącznie do ludzi chorych. Poszczególne dziedziny fizjoterapii znajdują zastosowanie w obiektach odnowy biologicznej, gabinetach masażu, a nawet salonach piękności.

Studenci naszego kierunku mają szerokie możliwości odbywania praktyk zawodowych. Jest to istotne, ponieważ wykonywany zawód fizjoterapeuty jest zawodem wymagającym umiejętności praktycznych. Stąd konieczna duża ilość godzin pracy z pacjentami. Praktyki zawodowe studenci odbywają między innymi w Oddziale i Zakładzie Rehabilitacji SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Pod opieką specjalistów pracują również w innych oddziałach tutejszego szpitala, np. Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, Neurochirurgia, Chirurgia Naczyń, Ośrodek i Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej. W ramach studiów uczestniczą w obozach praktyk studenckich w Kielnarowej koło Rzeszowa, gdzie zdobywają pierwsze doświadczenia zawodowe.

Praca w zawodzie fizjoterapeuty daje ogromną satysfakcję. Studenci fizjoterapii naszej uczelni czerpią wiedzę od uznanych w kraju i za granicą autorytetów w dziedzinie rehabilitacji. Korzystają ze stale aktualizowanych rozległych księgozbiorów biblioteki uczelnianej. Lata nauki spędzone
w murach Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu dla studentów fizjoterapii są także okresem wszechstronnego rozwoju intelektualnego, poprzez możliwość uczestniczenia w działalności Koła Naukowego, Klubu Sportowego uczestnictwa w wykładach otwartych, konferencjach oraz sympozjach naukowych.

dr n. med.
Krzysztof Mataczyński
ordynator Oddziału Rehabilitacji
S.P.S.W. im. Jana Pawła II
w Zamościu

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.