ISSN 1505-6058

NR 31 CZERWIEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 


dr Mieczysław Kowerski
Prorektor ds Nauczania, 
Dziekan Wydziału Zarządzania 
i Administracji

Katedra Nauk Ekonomicznych

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ EKONOMIĘ?

Ekonomista to zawód uniwersalny. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć pracę w zasadzie we wszystkich działach i sferach gospodarki, we wszystkich przedsiębiorstwach, począwszy od stanowisk związanych z podstawowym zarządem, np. służbach finansowo–księgowych, poprzez stanowiska związane z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz marketingiem aż po stanowiska kierownicze najwyższego szczebla – prezesów i dyrektorów firm czy głównych księgowych.

Nasi absolwenci jeszcze nie zajmują stanowisk kierowników największych korporacji finansowych i największych korporacji produkcyjnych w Polsce, ale kierują mniejszymi jednostkami organizacyjnymi, co potwierdziły badania „Newsweeka”. Gross naszych absolwentów pracuje na stanowiskach finansowo-księgowych, również w dużych bankach
i innych instytucjach finansowych.

Studia na kierunku ekonomia są studiami ciekawymi. Studenci podczas 3 lat studiów zawodowych zapoznają się przede wszystkim z podstawowymi zagadnieniami takimi jak: makroekonomia, mikroekonomia, finanse
i bankowość, prawo gospodarcze, podstawy zarządzania jak również
z metodami ilościowymi w ekonomii (tj. matematyka, statystyka, informatyka). Przedmioty kierunkowe to: ekonometria, prognozowanie gospodarcze, finanse publiczne, marketing. W zależności od specjalności nasi studenci studiują również finanse i rachunkowość, a także problemy związane z ekonomiką turystyki i problematyką współpracy międzynarodowej, zwłaszcza współpracy przygranicznej.

Podczas studiów nasi studenci mają możliwość również poszerzania wiedzy w ramach funkcjonowania kół naukowych. Koło naukowe ekonomistów jest bardzo aktywną jednostką w naszej uczelni. Studenci biorą udział w seminariach, konferencjach studenckich, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ważnym uzupełnieniem studiów jest możliwość studiowania za granicą w ramach programu Socrates Erasmus. 

W tym roku trzy nasze studentki studiowały w Belgii, uczelniach w Mechelen i w Hasselt. W ubiegłym roku, tak się składa, że również studentki studiowały w Irlandii (w Athlone Institute of Technolgy) i w Belgii. Podczas wakacji studenci ekonomii uczestniczą w praktykach zawodowych finansowanych przez program Leonardo da Vinci. Dwa lata temu pracowali w znanych firmach niemieckich Deutsche Telekom, Bauspass Kasse, oraz firmach belgijskich, np. Samsonite. Również podczas tych wakacji studenci ekonomii wyjadą na praktyki do Belgii oraz Wielkiej Brytanii.

dr Mieczysław Kowerski
Prorektor ds Nauczania,
Dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.