ISSN 1505-6058

NR 31 CZERWIEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 


Prof. zw. dr hab. Roman Tokarczyk
profesor WSZiA w Zamościu
Kierownik Katedry Nauk Prawnych


Katedra Nauk Prawnych

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ADMINISTRACJĘ?

Warto studiować administrację, dlatego, że są to studia, które dają nadzwyczaj duże możliwości zatrudnienia. W szczególności możliwości zatrudnienia w administracji państwowej, samorządowej i prywatnej. Możliwe jest też studiowanie tego kierunku, po to, aby podjąć własną działalność gospodarczą albo po ukończeniu uzupełniających studiów prawniczych wykonywać zarówno typowe, jak i nietypowe zawody prawnicze. Oczywiście, kierunek administracji przygotowuje również do szeroko pojmowanej działalności społecznej i politycznej.

Administracja nie jest kierunkiem wyłącznie prawniczym, toteż można powiedzieć, że jest to kierunek studiów, który łączy w sobie zarówno przedmioty prawnicze jak i przedmioty ekonomiczne. Otwiera to oczywiście absolwentowi możliwości podejmowania również własnej działalności gospodarczej. Absolwent administracji zna się zarówno na prowadzeniu biznesu, jak również ma doskonałą orientację w przedmiotach prawniczych. Specjalista z zakresu administracji jest wykształcony wszechstronnie. To zawód dość uniwersalny.

Jestem przekonany, że dużą zaletą studiów administracyjnych, które są realizowane w naszej uczelni, jest ich program nauczania. Program, który przywiązuje dużą wagę do przedmiotów specjalizujących w zakresie prawa europejskiego - przygotowuje specjalistów z zakresu administracji europejskiej w ramach struktur Unii Europejskiej i także poza jej strukturami.

Administracja jest kierunkiem dla studentów ambitnych. W naszej uczelni mają oni możliwość uczenia się dwóch języków obcych – języka angielskiego i niemieckiego w dużym wymiarze godzin. Umożliwia to zdobycie między-narodowych certyfikatów językowych i jest pierwszym krokiem do skorzystania z takich programów UE, jak np. Socrates Erasmus.

Prof. zw. dr hab. Roman Tokarczyk
profesor WSZiA w Zamościu
Kierownik Katedry Nauk Prawnych

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.