ISSN 1505-6058

NR 31 CZERWIEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

VI Międzyuczelniana Sesja
Studenckich Kół Naukowych

CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

Jak robić pieniądze bez pieniędzy - uczył studentów zgromadzonych na VI sesji studenckich kół naukowych poseł na Sejm Janusz Palikot, 23 maja br. w Collegium Novum Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Wykład posła
- Trzeba wykorzystać pozorne nasze ułomności na rzecz promocji regionu. Jestem z kraju, w którym jest tak brudno, że aż czysto. Co to oznacza, że nasze rolnictwo jest zacofane, często pracuje jeszcze tradycyjnymi metodami. Ale jest to nasz atut, bo produkty powstające
z tej pracy są ekologiczne, nie zmutowane, bez nawozów itd. – przekonywał poseł Palikot.

Poseł Platformy Obywatelskiej podkreślał znaczenie dobrze przygotowanej infrastruktury, niezbędnej do rozwoju regionu. Jego zdaniem możliwe jest dokończenie w ciągu 2 lat budowy lotniska w Świdniku, które rzeczywiście może w efekcie zachęcić dużych inwestorów, którym zależy na szybkim, bezpiecznym transporcie kadry, towarów itp.

W wykładzie otwartym Janusza Palikota, który poprzedził obrady studentów, zorganizowane pod hasłem „Człowiek w społeczeństwie informacyjnym”, uczestniczyli również przedsiębiorcy, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku, media oraz zamojscy działacze PO.

Sesja studentów
Tradycyjnie już podczas obrad na sesji studenckiej przedstawiciele kół naukowych przedstawili sprawozdania z dorobku oraz swojej działalności w roku akademickim 2005/2006. Tematyka prac wygłoszonych na sesji była bardzo zróżnicowana, poruszała różnorodne aspekty życia człowieka w otaczającym go zinformatyzowanym świecie. Wygłoszone referaty obejmowały m.in. zagadnienia związane z efektywnością i postępem medycyny XXI wieku, znaczeniem nowoczesnych technik informatycznych, a także podkreślały znaczenie rozwoju gospodarki oraz integracji europejskiej. Oprócz wystąpień przygotowanych przez studentów naszej uczelni, w programie sesji pojawiły się także prace gościnnie przybyłych do nas studentów z Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu oraz Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Ropczycach. Referaty dotyczyły wpływu przekazu medialnego na odbiorcę oraz zależności pomiędzy rozwojem geodezji a postępem informatycznym.

Na sesji wręczono również studentom naszej uczelni, stypendia motywacyjne, przyznane przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi.

mb, md

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.