ISSN 1505-6058

NR 31 CZERWIEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 


Chrystus jest skałą, która trwa przez wieki i tysiąclecia - mówił papież Benedykt XVI


Czas modlitwy i wyciszenia
fot. pm.


Wielka radość ze spotkania z Ojcem Świętym.
fot. pm.


Duszpasterstwo Akademickie

BUDUJMY NA SKALE!

Studenci z Duszpasterstwa Akademickiego naszej uczelni uczestniczyli w spotkaniu z Ojcem Świętym Benedyktem XVI na Krakowskich Błoniach (27 i 28 maja br.).

Z Zamościa wyjechaliśmy o godz. 4.30 do Krakowa. Zwiedziliśmy Kopalnię Soli w Wieliczce. Dwie godziny spacerowaliśmy po muzeum. Obejrzeliśmy kaplice, szyby, wyrobiska, sale ekspozycyjne, udostępnione turystom. Największe wrażenie zrobiła na nas Kaplica Św. Kingi - najpiękniejszy zakątek kopalni. Wspaniałym przeżyciem było widowisko audio-wizualne w największym z wyrobisk. W klimacie tego cudownego miejsca, godnie przygotowaliśmy się na spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Wyrazy pobożności górników: pozdrowienie „Szczęść Boże”, rzeźby świętych i miejsca modlitw, wyciszyły nas i nastroiły duchowo do odbioru natchnień Ducha Świętego podczas spotkania młodych na Błoniach w Krakowie.

Do Krakowa przyjechaliśmy wczesnym popołudniem. Na ulicach Starego Miasta, maszerując wśród innych pielgrzymów, spotykaliśmy się z wieloma wyrazami sympatii i wiary. Wraz z innymi studentami i uczniami szkół średnich, z niecierpliwością oczekiwaliśmy na przybycie Ojca Świętego, odmawiając modlitwy, ucząc się śpiewów i okrzyków, oddających radość ze spotkania z następcą Św. Piotra.

Jego przybycie wzbudziło w nas entuzjazm. Na Błoniach było 700 tysięcy młodych ludzi. Z żarem wiary w sercu i w uniesieniu słuchaliśmy słów papieża, który zapraszał nas do budowania domu na skale.

My, studenci, kochamy góry, skały są nam bardzo bliskie - ich odporność na siły natury i działanie czasu. Dom trwały i szczęśliwy jest marzeniem każdego z nas. Tęsknimy za domem pełnym miłości i życia. Ojciec Święty przekonał nas, że zbudować go można jedynie z Chrystusem. To On jest skałą, która trwa przez wieki i tysiąclecia. To On jest źródłem nieskończonej miłości. W Nim zawierzamy naszą młodość. Wieczorne czuwanie zakończyliśmy komunią z Jezusem w Eucharystii. Deszczową noc spędziliśmy słuchając koncertów i kryjąc się przed ulewą.

Poranek przywitał nas blaskiem światła dnia. Ustał deszcz. Zrobiło się ciepło. Setki tysięcy ludzi, a pośród nich i my zbudziliśmy się ze snu w oczekiwaniu na Eucharystię z Ojcem Świętym. Było nas tam tak wielu... Papież duchowo przeniósł nas na wzgórze Wniebowstąpienia. Może jak Apostołowie powinniśmy częściej wpatrywać się w błękit nieba i tęsknić za domem, w którym czeka na nas miłość Ojca?

Z tą tęsknotą, otrzymawszy błogosławieństwo Benedykta XVI, wyruszyliśmy w drogę powrotną do Zamościa.

Paweł Michalski

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.