ISSN 1505-6058

NR 31 CZERWIEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

Staże zagraniczne

BELGOWIE W ZAMOŚCIU

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu staje się coraz popularniejszym miejscem odbywania stażów zagranicznych wśród studentów z zagranicznych uczelni partnerskich, głównie belgijskich. W maju br. w Zamościu przebywało na praktykach aż czterech studentów z Belgii.

KORNET

Dotychczas wszystkie staże były realizowane w ramach projektów programu UE Leonardo da Vinci, w których to projektach WSZiA w Zamościu była partnerem. Po raz pierwszy natomiast gościliśmy studentów, którzy odbywali praktykę w Zamościu na własny koszt. Praktyka ta była możliwa dzięki współpracy uczelni z firmą KORNET International Transport, która zaoferowała miejsca dla dwóch studentów. Roel Van de Broek i Ward Willems, studenci kierunku logistyka z Katholieke Hogeschool Limburg nie bez przyczyny wybrali staż w firmie spedycyjnej, który doskonale wpisuje się w wymagania programowe ich macierzystej uczelni.

Podczas praktyk każdy ze studentów zrealizował indywidualny projekt, który stanowi temat prezentacji podczas egzaminu dyplomowego. Roel pracował nad wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w firmie KORNET, natomiast Ward prowadził badania rynku holenderskiego pod kątem otwarcia oddziału zamojskiej firmy spedycyjnej. Ponieważ staże nie są dofinansowane, trwały tylko 6 tygodni: od 8 maja do 16 czerwca. Firma KORNET już zadeklarowała chęć przyjęcia kolejnych studentów z zagranicznych uczelni partnerskich WSZiA w Zamościu.

WSZiA

Nasza uczelnia również gościła w swoich murach studentów belgijskich podczas trzymiesięcznych praktyk zawodowych. Tim Fontaine, student trzeciego roku informatyki z Katholieke Hogeschool Leuven do 19 maja realizował projekt, który obejmował budowę systemu zarządzania
i ewidencjonowania sprzętu kompu-terowego i oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach pracy użytkowników sieci w naszej uczelni. Natomiast John Slegers, również student trzeciego roku informatyki z XIOS Hogeschool Limburg, w trakcie praktyki (do końca czerwca br.) napisał oprogramowanie służące do zbierania danych z urządzeń sieciowych oraz graficznej wizualizacji.

Obaj bardzo chętnie integrowali się ze studentami zamojskimi. Obaj wstąpili w szeregi studenckiego koła integracji międzynarodowej. Chętnie uczestniczyli w imprezach organizowanych przez Duszpasterstwo Akademickie.

mm, gw

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.