ISSN 1505-6058

NR 31 CZERWIEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

"Po pierwsze w ogóle trzeba studiować dzisiaj, żeby cokolwiek znaczyć, we współczesnym świecie" - przekonuje prof. Stanisław Paszczyński, szef Katedry Informatyki i Inżynierii Wiedzy. Dlatego też zgodnie z tą tezą mam nadzieję, że 31. numer gazety „Nasze Forum” będzie odpowiedzią na pytanie – dlaczego warto studiować?...>>>


 JEDNYM ZDANIEM
 KONKURSY
 EUROPE DIRECT
 DUSZPASTERSTWO AKAD. 
 PRZEDSIĘWZIĘCIA
 WYBIERAMY KIERUNEK STUDIÓW
STYPENDIA I STAŻE ZAGRANICZNE
 WYDARZENIA I WYSTAWY
 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
 KLUB UCZELNIANY AZS
 KONFERENCJE, SEMINARIA, SESJE NAUKOWE
 HISTORIA REGIONU
 EXTRA ENGLISH
 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.